Monilla iäkkäillä on haasteita kotona asumisessa, eikä arkea helpottavista keinoista ole kylliksi tietoa. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke keskittyy Pornaisissa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa ikäihmisten opastamiseen ja neuvontaan sekä tiedon jakamiseen. Nyt jo on huomattu, että tietoa esim. ikäihmisten palveluista ei kaikissa hankkeen kunnissa ole helposti saatavilla, johtuen paljolti sote-uudistuksesta ja alueiden muuttumisesta hyvinvointialueiksi. Vastaamme tähän haasteeseen mm. etsimällä ikäihmisille heidän tarvitsemaansa tietoa näistä palveluista ja palvelujen tarjoajista.

”Tupatuki”-hankkeeseen mukaan saatuja vapaaehtoisia koulutetaan vapaaehtoistoimintaan ja asuntojen katselmusten tekemiseen. Koulutustilaisuuden jälkeen aletaan etsiä niitä ikäihmisiä, joilla on haasteita kotona asumisessa ja jotka tarvitsisivat tukea siihen. Kotikäynneillä arvioidaan yhdessä asukkaiden kanssa asuntojen turvallisuutta sekä ikäihmisten arjen sujuvuutta ja tarpeen mukaan lahjoitetaan asukkaille pieniä turvallisuutta parantavia apuvälineitä. Samalla jaetaan tietoa olemassa olevista apuvälineistä ja kerrotaan mistä niitä voi hankkia. Asunnon muutostöiden tilaaminen kuuluu ikäihmiselle itselleen tai hänen omaiselleen, mutta ohjeistamme muutostyön tilaamiseen ja annamme yhteystietoja ikäihmisten tukipalvelujen tarjoajiin sekä yksityisiin asennuspalveluja tarjoaviin yrittäjiin.

Neljän kunnan yhteishankkeessa tarjottavan kotona asumisen tuen tavoitteena on auttaa ikäihmisiä elämään kotonaan mahdollisimman turvallista ja sujuvaa arkea. Vapaaehtoisten tarjoama vertaistuki ja kunkin asukkaan tilanteeseen paneutuva arviointikäynti yhdessä tarjoavat ikäihmiselle sellaista apua, jota tällä hetkellä voi olla vaikea saada muualta. Uskomme, että hankkeessa saadaan autettua useita ikäihmisiä toiminta-alueella ja toivomme, että vapaaehtoistoimijoiden verkosto jää toimimaan hankkeen päätyttyäkin.

Lisätietoja hankkeesta:

Maria Ainola
Projektikoordinaattori, Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke
Pornaisten kunta
maria.ainola@pornainen.fi
040 630 1647

 

 

 

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke auttaa ja neuvoo ikäihmisiä pärjäämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Vapaaehtoistoimin toteutettavilla asuntojen katselmuksilla kiinnitetään huomiota kotien esteettömyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen. Samalla jaetaan tietoa olemassa olevista apuvälineistä ja annetaan maksutta joitakin pieniä turvallisuutta parantavia välineitä asukkaille. Hanke toteutetaan vuosina 2022-23, osin ympäristöministeriön tuella, Pornaisissa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa