Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus varauspäätöksen raukeamisilmoituksesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
9.12.2022 hyväksynyt seuraavan varauspäätöksen raukeamisilmoituksen:

TUKES VA2022 0043 raukeaminen päätös

Linkki Tukesin sivuille