Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta jätehuoltomääräykset saattavat koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.11.2020 sähköisesti osoitteeseen ujlk(at)ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätehuoltomääräyksistä”.

Kuulutus

Luonnos jätehuoltomääräyksistä

Uudenmaan jätelautakunta