Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen suunnitelmat on hyväksytty valtuustossa 25.2.2019. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2020. Suunnitelmissa on pyritty huomioimaan Parkkojan koulun oppilaiden, henkilökunnan sekä aiheeseen liittyneessä kuntalaisillassa esille tulleet toiveet.

Suunnitelmiin pääset tutustumaan alla

Urakka-alue 1 Parkkojan koulun lähiliikuntapaikka

Parkkojan koulun lähiliikuntapaikka Urakka 2