Yhdistys- ja seurataloavustukset sekä yhteisöavustukset haettavana

Vapaamuotoiset hakemukset yhdistys- ja seurataloavustuksia sekä yhteisöavustuksia varten tulee toimittaa 30.6.2021 mennessä
Pornaisten kunnanhallitukselle os. Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai kunta@pornainen.fi.

Yhteisöavustusten myöntämisperusteet (hyväksytty kunnanhallituksessa 6.4.2021 § 70):

  1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pornainen
  2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvin tapojen vastaista
  3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen tulonlähde
  4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle
  5. Yhteisöavustusta ei myönnetä, mikäli yhdistys saa toiminta-avustusta Pornaisten kunnan muun avustusjärjestelmän kautta
  6. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma
  7. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli sääntöjä rikotaan
  8. Avustusten hakuaika on vuosittain 30.6. mennessä
  9. Hakemukset käsitellään kerran vuodessa ja ne ilmoitetaan haettavaksi kunnan verkkosivuilla

Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Pornainen 22.4.2021

Kunnanhallitus