Yläkoulujen opetus jatkuu hybridiopetuksena 12.4-9.5.

Keusoten sote-jaosto on päättänyt hybridiopetukseen siirtymisestä epidemiologinen tilanne huomioiden

Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymän sosiaali-​ ja terveydenhuollon jaosto on päättänyt rajoittaa Keusoten alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista perusopetusta antavien yläkoulujen tilojen käyttöä siten, ​että ajalla 12.4.-​9.5.2021 tiloja voi opetuksessa käyttää yhtä aikaa maksimissaan kaksi vuosiluokkatasoa,​ kuitenkin siten, ​että ajalla 12.4.-​18.4.2021 tiloja voi käyttää yhtä aikaa vain yksi vuosiluokkataso. Päätös on voimassa 12.4-​9.5.2021 tai kunnes asiasta päätetään toisin.

Etäopetuksen pitkittyessä siitä oppilaille aiheutuvat haitat saattavat kasvaa ja ilmetä esimerkiksi oppimisen vaikeuksina ja mielialaoireiluna. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntamäärät ovat nyt selvästi laskemassa ja on todennäköistä, että myönteinen kehitys tulee heijastumaan myös Keski-Uudellemalle. Vaikka Keusoten ilmaantuvuus ei ole lähtenyt vielä laskuun, kokonaisarvion perusteella voidaan pitää perusteltuna sitä, että oppilaitokset avataan osittaiselle lähiopetukselle. Osittainen lähiopetus vähentää yhtäaikaa paikallaolevaa oppilasmäärää, tuo tilojen käyttöön väljyyttä ja rajaa joukkoaltistusten määrää verrattuna täysimääräiseen lähiopetukseen. Edellä oleva ja Keski-Uudenmaan tartuntojen nousu huomoiden voidaan pitää välttämättömänä sitä, että yläkouluihin
kohdistetaan osittaisia sulkutoimenpiteitä.

Keusote sote-jaoston päätös 7.4.21