Asumisen ennakointi on järkevää


Kannustamme kaikkia ikäihmisiä ennakoimaan tulevaa asumistaan ja kohentamaan kotiaan sellaiseksi, että siinä pärjää vaikka oma tai puolison kunto heikkenisi. On hyvä pysähtyä hyvissä ajoin miettimään esim. minkälaisia liikkumista rajoittavia tekijöitä kodissa on tai minkälaisia turvallisuutta parantavia toimia kotiin voisi tehdä tulevaisuutta ajatellen. Tai olisiko aika miettiä muuttoa uuteen kotiin, jossa voisi huoletta elää loppuelämänsä?

Liian monesti näitä asioita ajatellaan vasta kun tilanne on jo päällä: sairauskohtaus romahduttaa iäkkään kunnon tai asioita hoitanut puoliso kuolee. Uusi tilanne voi tulla yllätyksenä, siksi ennakointi on järkevää.

Perehdy netissä asumisen ennakointiin:

Asumisen apu ry:n SAAennakoida -sivustolla
– Arvioi nykyistä asumistasi ja tee asumisen pikatesti SAAennakoida-sivustolla

Ikäinstituutin asumisen ennakointi -sivustolla

Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

Muistiliiton sivustolla