Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke


Pornaisissa, Askolassa, Pukkilassa ja Myrskylässä on alkanut Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke. Siinä tarjotaan kuntien ikäihmisille kotona asumiseen tukea, neuvoja sekä liikuntaesteiden korjausapua. Hanke kestää 30.4.2023 saakka ja saa rahoitusta ympäristöministeriön Ikääntyneiden
asumisen toimenpideohjelmasta.

Hankkeessa etsitään kuntien asukkaista vapaaehtoisia (iäkkäitä) henkilöitä tekemään ikäihmisten asuntoihin kartoittavia kotikäyntejä. Niissä arvioidaan asuntojen pieniä korjaustarpeita ja tehdään pieniä korjaustöitä, esim. kiinnitetään tukikahvoja ja -kaiteita, madalletaan kynnyksiä ja asennetaan portaisiin luiskia. Vapaaehtoistoimintaa ja asiakaskäyntejä koordinoi hankkeen projektikoordinaattori Maria Ainola.

Esteettömän ja turvallisen asumisen vaatimuksia kannattaa pysähtyä miettimään ennakoiden.
Siksi hankkeessa on tarkoitus jakaa ikäihmisille tietoa mm. asumisen ennakoinnista, kodin turvallisuuden parantamisesta ja esteettömyydestä.

Neljän kunnan yhteishankkeessa tarjottavan kotona asumisen tuen tavoitteena on auttaa ikäihmisiä elämään kotonaan mahdollisimman turvallista ja sujuvaa arkea.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Maria Ainola puh. 040 630 1647 maria.ainola@pornainen.fi tai Kati Harkoma, puh. 040 174 5027, sähköposti kati.harkoma@pornainen.fi