Keuke kutsuu tulevaisuusiltaan Gustavelundiin 4.2.2020

Mitä taitoja tarvitaan tulevaisuuden yrityksissä, joissa koneet tekevät suuren osan töistä? Ja mikä lopulta erottaa meidät ihmiset koneista? Osaammeko ajatella tarpeeksi rohkeasti ja muuttaa liiketoimintaa tarpeeksi nopeasti? Millainen pitäisi olla tulevaisuuden yrittäjän lukujärjestys, jotta meillä olisi oikeat taidot vastata tulevaisuuden megatrendeihin? Näistä keskustellaan Keuken tulevaisuusillassa.

Perttu Pölöstä on kutsuttu medioissa superälyköksi, neroksi ja pelottomaksi keksijäksi. Hän on akateemisesti koulutettu säveltäjä Sibelius-Akatemiasta, joka on opiskellut myös eksponentiaalisia teknologioita Piilaaksossa. Pölönen valittiin luovimmaksi suomalaiseksi Slushissa vuonna 2014. Hän on myös innostava puhuja, joka osaa avata disruption ja eksponentiaalisten teknologioiden vaikutuksen ihmisiin, organisaatioihin ja koulutukseen.

Ilmoittautumiset 31.1. mennessä osoitteessa: https://my.surveypal.com/tulevaisuusilta

Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa!


Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä, joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020-2026 -ehdotuksesta. Lisäksi tausta-asiakirjana on Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2020-2026.

Mielipiteet kuultavana olevasta asiakirjasta tulee toimittaa 20.3.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät kuulutuksesta).

Kuulutus

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja

Kuva: ymparisto.fi/vaikuta vesiin


Digi- ja väestötietovirasto aloitti toimintansa 1.1.2020

Maistraatit, Väestörekisterikeskus sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi. Uuden viraston tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Holhousviranomaisena toimii jatkossa Digi- ja väestötietovirasto ja sillä on valtakunnallinen toimivalta.

Lisätietoja Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.


Kevään bussiliikenteen aikataulujulkaisu on päivitetty

Kevään 2020 bussiaikataulujulkaisu Pornaisten osalta on päivitetty nettiin uudenmaanjoukkoliikenne.fi-sivustolle. Aikataulut löytyvät tämän linkin takaa:

https://www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi/fi/pornainen/aikataulut

 


KasvuOpen kiertue saapuu Uudellemaalle 28.1.2020

Koolla todellakin on väliä! Näin me väitämme ja kutsumme sinut innostumaan kasvusta. Myös sparrauksen määrällä ja laadulla on väliä! Näin vahvistavat monet Kasvu Open -kilpailuun osallistuneet yrittäjät. Kasvu Open vie yrityksesi kasvun polulla harppauksia eteenpäin. Tule vaikka katsomaan ja kuulemaan itse.

Kasvu Open -sparrauskilpailu täyttää 10 vuotta ja sen kunniaksi liikkeelle lähtee Koolla on väliä -kiertue, joka saapuu Järvenpää-talolle 28. tammikuuta. Alustajana on vuoden puhuja ja digitalisaation asiantuntija Teemu Arina, joka on myös teknologia-alan sarjayrittäjä. Omat kasvutarinansa kertovat uudentyyppisiä kestävän kehityksen juomapillejä valmistava Dolea sekä kotimaisen kasviproteiinin pioneeriyritys Jalofoods, joka tuottaa korkealuokkaista luomutofua miljoona kiloa vuodessa.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen 23.1. mennessä osoitteesta:

https://kasvuopen.fi/yritystapahtumat/koolla-on-valia-koko-suomelle/jarvenpaa/

Tervetuloa!


Pornaisten kunnan talouskehitys jatkuu positiivisena vuonna 2020

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 kokouksessaan vuoden 2020 talousarvion. Tulevalla tilikaudella kunta panostaa strategian mukaisesti elinvoimaan ja ennaltaehkäisevään matalankynnyksen toimintaan. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha juoksuportaiden rakentamiseen sekä lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kehittämiseen.

Tiedote

Talousarvio 2020


Hyvinvointia meille kaikille -kumppanuustapahtuma 30.1.2020 Järvenpää-talolla

Meillä on ilo kutsua sinut mukaan

Hyvinvointia meille kaikille -kumppanuustapahtumaan

Järvenpää-talolle 30.1.2020 klo 14-18.

Tapahtuma on jatkoa syksyn Kumppanuusilloille, joiden takana oli Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hanke.

Nyt vetovastuu on Keusoten ulkoisella integraatiolla, joka kutsuu kokoon alueen järjestöjä, seurakuntia, kuntia ja Keusotea viemään keskustelua eteenpäin kohti konkreettisia toimenpiteitä. Tapahtumassa käsitellään alueellista hyvinvointisuunnitelmaa ja siitä esille nousseita ilmiöitä. Ohjatuissa keskusteluissa ovat esillä ehkäisevä päihdetyö, liikunnan lisääminen ja yksinäisyyden ehkäisy sekä se, mitä nämä tarkoittavat eri ikäisille ihmisille.

Nyt sinulla ja taustayhteisölläsi on mahdollisuus olla osana uudenlaista yhteistyötä!

Myös kokemusasiantuntijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ?

Ilmoittautumislinkki löytyy mainoksesta ja suoraan Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kotisivuilta

https://www.yhdistysverkosto.net/ilmoittautumiset/

Ohjelma

Tervetuloa mukaan sankoin joukoin!


Aikataulumuutos 16.12.2019 alkaen linjalle 787 Helsingistä Pornaisiin

Linjan 787 (ma-pe) Rautatientorilta Helsingistä klo 10.10 lähtevä vuoro on Pornaisissa n. 5-7 minuuttia aiempaa aikaisemmin eli esim. Pornaisten Koulukeskuksen pysäkillä n. klo 11.23.

Muutos tulee voimaan ma 16.12.2019 alkaen.

Matkahuollon aikatauluhaku


HUS:n kustannukset karanneet käsistä - Keski-Uudenmaan kunnat vaativat HUS:n johdolta nopeita korjausliikkeitä

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän omistajakunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi ja Tuusula ilmaisevat tällä kannanotolla vakavan huolensa HUS:n kustannuskehityksestä.

Kuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Kuntien kustannukset ovat ylittymässä vuoden 2019 osalta yhteensä noin 25 miljoonalla eurolla, mikä vastaa noin 10 %:n nousua. Sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen nousulla on pysyvä vaikutus kuntien valtionosuuksiin.

Kuntien talous myös Keski-Uudellamaalla on heikentynyt nopeasti ja sopeuttamistoimenpiteitä tehdään nyt nopeutetulla aikataululla. Kuntien kantokyky ei riitä HUS:n vuoden 2020 talousarvion mukaiseen kustannuskehitykseen.

Keski-Uudenmaan kuntien kannanotto HUSn kustannusten nousuun 10.12.2019


Jäteasemilla lajitellaan 2.12.2019 lähtien myös muovituotteet

Jäteasemilla lajitellaan joulukuusta lähtien myös muovituotteet:

Rosk’n Roll aloittaa kotitalouksien muovituotteiden erilliskeräyksen jäteasemillaan. Joulukuun alusta lähtien jäteasemille tuoduista jätekuormista muovituotteet lajitellaan erikseen. Tähän asti muovituotteet on lajiteltu sekajätteisiin.

Muovista valmistetaan sekä pakkauksia (esim. useat elintarvike- ja pesuainepakkaukset) että tuotteita (esim. leluja, kalusteita, astioita). Muovipakkausten keräys on järjestetty koko Suomessa pakkaustuottajien toimesta, kuten jätelaki velvoittaa. Muovituotteiden keräys sen sijaan on maassamme jäänyt vielä erilaisten kokeilujen asteelle. Muulle muovijätteelle kuin pakkauksille on ollut vaikeaa löytää käsittelylaitosta.

”Olemme ensimmäinen jäteyhtiö Suomessa, joka ryhtyy keräämään muovituotteita vakituisena palveluna kattavasti koko toimialueellaan, kaikilla jäteasemillaan. Yhä enemmän jätettä on saatava hyödynnetyksi materiaalina, ja sen vuoksi aloitamme keräyksen”, vahvistaa Rosk’n Rollin kehityspäällikkö Vesa Heikkonen.

”Meiltä muovituotteet ohjataan Lahteen Päijät-Hämeen Jätehuollon lajittelulaitokseen, joka tunnistaa muovilaadut ja ohjaa ne eteenpäin hyödynnettäväksi. Muovit ohjataan materiaalihyötykäyttöön eli niistä tehdään uusiomuovin raaka-ainetta, jolla korvataan neitseellisiä raaka-aineita. Uusiomuovista valmistetaan esimerkiksi muovipusseja, -ämpäreitä ja -levyjä”, Heikkonen kuvailee prosessia.

Muovituotteisiin lajitellaan sellaiset kotitalousmuovit, jotka eivät ole pakkauksia: ämpärit, laatikot, kastelukannut, puutarhakalusteet, pulkat jne. Muovituotteista tulee poistaa metalliosat. PVC-muovia, vaahtomuovia, styroksia, letkuja, putkia, rakennus- tai maatalousmuoveja ei muovituotekeräykseen saa laittaa.

Isommat muovituotteet pois sekajätteen joukosta

Muovituotteet ovat tähän asti jäteasemilla kuuluneet sekajätteen joukkoon. Muovituotteet ovat sekajätteen lailla maksullista jätettä, sillä Rosk’n Roll maksaa niiden lajittelusta ja käsittelystä. Hinnoittelussa kuitenkin kannustetaan lajitteluun, sillä muovituotteiden vastaanottohinta on sekajätettä alhaisempi. 200 litran jätesäkillinen muovituotteita vastaanotetaan jäteasemilla 4 euron hintaan, ja isommista kuormista hinta on 8 euroa/alkava kuutio (m³). Sekajätteen vastaavat hinnat ovat 5 euroa/200 l ja 10 e/alkava m³.

Vaikka vain yksittäisen muovituotteen toisi muun sekajäte-erän mukana, kannattaa se jäteasemalla heittää erilliselle muovilavalle. Näin sen saa ohjattua materiaalina hyödynnettäväksi eikä se mene jätteenpolttoon. ”Muovituotteiden erilliskeräystä moni on jo toivonutkin: ihmiset mielellään lajittelevat, kun tietävät, että jäte oikeasti menee hyötykäyttöön.”, Vesa Heikkonen kertoo.

Jäteasemalle neuvotaan tuomaan isompia muovituotteita ja jäte-eriä, jotka eivät tavallisestikaan kodin jäteastiaan kuulu. Sen sijaan roskaksi päätyvät pienet muovituotteet, kuten muoviastiat, pikkulelut ynnä muut, kannattaa yhä laittaa kodin sekajäteastiaan. Pienten esineiden kuljettaminen erikseen jäteasemalle ei ole ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista, lisäksi niistäkin tulisi jäteasemalla suorittaa maksu.

Muovipakkaukset, joita on jo jonkin aikaa kerätty myös isommilla kiinteistöillä ja Rinki-ekopisteillä, lajitellaan yhä erikseen ja vastaanotetaan jäteasemilla maksutta. Ne ohjataan edelleen suoraan valtakunnalliseen pakkausmuovin keräykseen Fortumin Riihimäen laitokselle hyödynnettäväksi.

”Materiaalien kierrätyksen eteen tehdään Suomessa jatkuvasti töitä. Uskon, että tulevaisuudessa saamme maahamme kattavamman muovituotteiden kierrätyksen, joka ulottuu myös kiinteistöille. Nyt aloittamamme jäteasemakeräys on askel eteenpäin oikeaan suuntaan”, visioi Heikkonen.

MUOVITUOTTEIDEN LAJITTELUOHJE ROSK’N ROLLIN JÄTEASEMILLA 2.12. ALKAEN:

Erikseen kerätään kotitalouksien muovituotteet:

ämpärit, kannut ja tynnyrit

pihakalusteet

pulkat ja lelut

lapiot ja kolat (muoviosat)

Huom! Metalliosat on poistettava

Muovituotteiden joukkoon EI kuulu:

PVC-muovi

styrox, vaahtomuovi

pressut, letkut, putket

rakennus- tai maatalousmuovit