Kotojärven kuntoradan alueella tehdään metsätöitä

Kotojärven kuntoradan alueen metsätyöt ovat alkaneet

Kotojärven kuntoradan alueella on aloitettu metsänhoidolliset työt ennakkoraivauksilla. Metsäkoneella tehdään myös harvennuksia. Tavoitteena on säilyttää alueen puustoa ja kuitenkin toteuttaa niitä metsänhoidollisia toimenpiteitä, joilla alueen yleisilme säilyy ja metsä voi hyvin. Alueella liikkuu seuraavan noin kuukauden aikana metsäkoneita ja liikkuttaessa tulee huomioida metsäkoneiden työskentely. Työstä varoitetaan alueelle tultaessa varoituskilvin. Työkoneet käyttävät ajoreitteinä myös liikuntareittejä sekä metsää, joten liikuntareiteillä esiintyy varmasti myös koneiden aiheuttamia painaumia, jotka kuitenkin korjataan työn päättyessä. Samoin alueelta kerätään oksia pois.

Kotojärven alueen kehittämissuunnitelman mukaisia töitä oli tarkoitus aloittaa tekemään tänä vuonna metsätöiden jälkeen, mutta niiden osalta tarjouskilpailu ei tuottanut tulosta eli tarjouksia alueen rakentamiselle ei ilmeisesti suhdannetilanteesta johtuen saatu. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja siitä, miten työt saataisiin perusparannuksen osalta ainakin osittain toteutukseen, mutta tarkkaa aikataulua näille töille ei vielä ole.

Myös muita metsätöitä Pornaisissa

Metsänhoidollisia töitä kesän aikana myös muualla kunnan alueella. Talven 2019-20 aikana tehdään myös talviajalle otollisia metsätöitä mm. Kivisniemen alueella luontoarvoja huomioiden tehdään siistimisiä sekä istutetuilla alueilla harvennuksia. Metsätöistä varoitetaan tiestön tai reittien varrella, mutta metsässä liikkujia kehoitetaan varovaisuuteen kun alueella on työt käynnissä.

Työt ovat metsänhoitosuunnitelman mukaisia töitä kaudelle 2018-2020.