Heinien niittäminen tie- ja katujen varsilta

Tien varren ja kiinteistöjen heinien niittämisestä tulee asian ajankohtaisuuden vuoksi tiedusteluja. Tässä yleisesti tietoa siitä, miten hoitovastuut Pornaisissa jakautuvat asemakaavakatujen osalta siten, että kunta vastaa yleisten alueiden ja kadun kunnossapidosta.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tontille johtavan kulkutien kunnossapitovastuuseen kuuluvat myös rummun auki pitäminen ja talvella aurausvallien poistaminen. Myös heinän ja nurmikon niitto ja kasvillisuuden poisto kiinteistön kohdalla kuuluvat tontinomistajalle.

Vastaavasti päätieverkosto alueella kuuluu ELY:n kunnossapitovastuulle ja tienvarsiniitot tekee ELY:n kunnossapidosta vastaava taho 3 kertaa kesän aikana. Yksityisteiden tai liittymäluvan haltijoiden hoitovastuulla ovat yksityisteiden ja maantien littymän näkemäalueen hoitaminen. Päätieverkoston osalta palautetta voi antaa Liikenteen asiakaspalveluun linkin kautta löytyvien yhteystietojen kautta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Yksityiset tiet hoitavat omat tiealueensa itsenäisesti.

Näistä asioista löytyy lisää tietoa näiltä verkkosivuilta kohdasta kunnan kadut ja kunnossapito: https://pornainen.fi/ymparisto-tekniikka/kunnan-kadut-ja-kunnossapito/

Lisätietoja tekninen isännöitsijä Jari Koskela puhelin 040 558 2969 tai sähköposti kadut@pornainen.fi