Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen


Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen


Päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti.

Alla linkki sähköiseen hakemukseen varhaiskasvatukseen/päivähoitoon sekä kerhotoimintaan:

wilma.pornainen.fi/connect/daycare

Toivomme, että vanhemmat täyttävät ensisijaisesti sähköisen hakemuksen . Paperisia lomakkeita on saatavilla Pornaisten kunnantalolta sekä päiväkodeista. Jokaisesta varhaiskasvatusta tarvitsevasta lapsesta täytetään oma hakemus.

Hakemus on jätettävä 4 kk ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Käsin täytettävän paperihakemuslomakkeen voi lähettää Pornaisten kunnantalolle os. Pornaisten kunta/Varhaiskasvatus Kirkkotie 176 07171 Pornainen.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanteesta voi tiedustella varhaiskasvatuksen ohjaajalta puh. 040 174 5088 tai sähköpostilla satu.komscha(at)pornainen.fi

Varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tulee olla:

  • vuorotyössä käyvien huoltajien 2-3 viikon työvuorolista
  • mikäli lapsella on vamma, sairaus, allergia tms., hakemuksen mukana tulee olla lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto asiasta. Lasten allergiadieetit tarkistetaan vuosittain.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen


Varhaiskasvatus-paikan vastaanottaminen


Pornaisten kuntaan saapuneet hakemukset käsitellään hakemuksessa mainitun varhaiskasvatustarpeen mukaisessa aikajärjestyksessä. 

Jokaiselle hakijalle lähetetään ensisijaisesti sähköisen asiakastietojärjestelmän kautta päätös kunnallisen varhaiskasvatushakemuksen käsittelystä (vrt. Yksityinen varhaiskasvatus). Varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan perheen tulee vahvistaa päivä, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.

Toiselta pakkakunnalta muuttava lapsi saa varhaiskasvatuspäätöksen, kun perheellä on kotiosoite Pornaisissa.

Maksun määräytyminen


Mikäli varhaiskasvatuksen maksu määritellään perheen tulojen ja koon mukaan, tulee perheen toimittaa kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta tuloselvityslomake asiakastietojärjestelmän kautta Pornaisten kunnanvirastoon  laskentasihteeri Ritva-Liisa Takkiselle.

Lisätietoja: Laskentasihteeri Ritva-Liisa Takkinen, puh. 040 174 5054, ritva-liisa.takkinen(at)pornainen.fi

Tutustuminen hoitopaikkaan


Tavoitteena on sekä helpottaa aloitusta että luottamuksen rakentumista varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa ja siksi aloitus tapahtuu vaiheittain.  Ennen varhaiskasvatuksen alkua vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa vanhemmalla on mahdollisuus kertoa lapsestaan. Samalla sovitaan tarkemmin lapsen tutustumisesta tulevaan hoitopaikkaan. Keskustelu voidaan käydä lapsen kotona tai hoitopaikassa. Myös hoitopaikan esimies tapaa vanhemmat, jolloin käydään läpi palveluun liittyviä kuntakohtaisia asioita. 

Vanhemmat tutustuvat yhdessä lapsen kanssa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan aloituskeskustelussa sovittujen käytäntöjen mukaan. Tutustumisen aikana lapsi totuttelee vanhemman kanssa yhdessä hoitopaikan arkeen ja tutustuu muihin lapsiin ja kasvattajiin. Tutustumisen tarkoituksena on lisätä vanhemman ja lapsen luottamusta lapsen turvaisaan varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Noin 2-3 kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksessa aloittamisesta käydään vanhempien ja kasvattajien kesken lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu. Sen tavoitteena on oppia tuntemaan lapsi paremmin ja löytää tapoja lapsen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi tarkoituksena on löytää yhteinen käsitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat ja kasvattajat arvioivat säännöllisesti yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja -kasvatuksen toteutumista.

Lapsen luovuttaminen hoitopaikasta


Lapsen hakee pääsääntöisesti hoitopaikasta lapsen huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt hoitosopimuksessa ennalta nimetty henkilö

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tapaturmavakuutus


Varhaiskasva-tuksessa olevien lasten tapaturma-vakuutus


Kunnan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, varhaiskasvatus- ja kerhotoiminnassa sekä kunnan järjestämissä, varhaiskasvatukseen liittyvissä tilaisuuksissa ja retkillä, varhaiskasvatuksen sekä kerhojen välittömien matkojen aikana, ei kuitenkaan kunnan järjestämien muiden tilaisuuksien matkojen aikana.

Varahoito


Koulujen loma-aikoina, joihin lasten poissaolot varhaiskasvatuksessa keskittyvät, mukautetaan toiminnan laajuutta vastaamaan kysyntää. Heinäkuussa ns. päivystävänä päiväkotina toimii pääsääntöisesti päiväkoti Linnunlaulu. Tarkemmat tiedot mahdollisesta varhaiskasvatuksen keskittämisestä saatte lapsenne omasta hoitopaikasta ennen loma-aikoja.

Perhepäivähoidossa hoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla varahoitopaikkoina toimii päiväkoti Linnunlaulu.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen


Varhaiskasvatus-paikan irtisanominen


Vanhempien tulee tehdä hoitopaikan irtisanominen kirjallisesti pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös tulevat hoitosuhteet ja mahdollisesti aikaisemmin tehdyt varhaiskasvatus- ja siirtohakemukset toiseen hoitoyksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella.

Varhaiskasvatus pienille


Aurinkolinna

Mäntymäentie 1, 07170 Pornainen
Päiväkodin johtaja Hanna Rintanen
040 314 5085
varhaiskasvatusta 1 – 5 -vuotiaille
avoinna klo 7 – 17 (17.10)

Linnunlaulu

Paalantie 1, 07170 Pornainen
Päiväkodin johtaja Hanna Rintanen
040 314 5085
varhaiskasvatusta 1 – 6 -vuotiaille
avoinna klo 6 – 17.30 (18)

Varhaiskasvatusta esiopetusikäisille


Reppu

Parkkojan koulu
Alkutaival 16, 07190 Halkia
040 314 5118
avoinna arkisin ma – pe klo 7- 8 ja klo 12-17

Leppis 

Pornaisten yhtenäiskoulu
Koulutie 4, 07170 Pornainen
040 314 5117
avoinna arkisin ma – pe klo 7- 8 ja
ma – to klo 12-17, pe 11-17

Kieku

Mika Waltarin koulu
Anttilantie 9, 07150 Laukkoski
040 174 5071
avoinna arkisin ma – pe klo 7- 8,
ma – ke ja pe 12.15-17, to 11.15.-17

Kirveskosken, Halkian ja Laukkosken alueella esiopetusikäisiä lapsia hoidetaan myös perhepäivähoidossa.

Yhteyshenkilö: Varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komscha puh. 040 174 5088

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Päiväkodin johtaja
Hanna Rintanen
040 314 5085

Laskentasihteeri
Ritva-Liisa Takkinen
040 174 5054

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015