Oppilashuolto


Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Siihen sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Oppilashuoltotyö kuuluu osana omaa perustyötä kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuollon toteutuksessa keskeistä on kodin ja koulun yhteistyö.

Jokaisessa koulussa kokoontuu säännöllisesti koulun oma oppilashuoltoryhmä (OHR). Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on käsitellä oppilas- ja luokkakohtaisia oppilashuollon asioita sekä koko koulun hyvinvointiin liittyviä teemoja. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmät toimivat koulujen rehtoreiden johdolla. Muita työryhmän jäseniä ovat erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi sekä yläkoulussa lisäksi opinto-ohjaaja. Kokouksissa voi olla mukana myös luokanopettaja tai luokanvalvoja sekä tarvittaessa muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä mukaan kutsutaan aina myös huoltajat. Oppilashuoltoryhmään voi olla yhteydessä ryhmän jäsenten kautta.

Lisää: Kouluterveydenhoito

Yhteystiedot


Koulupsykologi 
Kirsi Putous
040 807 4191

Koulukuraattori
Minna Syrjäpalo- Lindfors
puh. 040 807 4192

Kouluterveydenhoitajat
Mika Waltarin koulu ja Yhtenäiskoulu luokat 4-9
Leena Myrtenblad
050 497 0023

Parkkojan koulu ja Yhtenäiskoulu luokat 1-3
Jenni Tikkanen
050 497 0067