Veturi-toiminta


Veturit  ovat 14-20-vuotiaita, vapaaehtoisia nuoria. Veturi on Pornaisten nuorisotoimen vertaisohjaaja. Se tarkoittaa, että heillä on ohjaamiinsa ihmisiin jokin merkittävä yhdistävä tekijä – Vetureissa niitä ovat ainakin nuoruus sekä pornaislaisuus.  

Veturit voivat vertaisohjaajana olla mukana järjestämässä monenlaista toimintaa.  He voivat toimia nuorisotyöntekijöiden mukana ohjaajina esimerkiksi Junnukerhossa, Junnuponussa sekä Ponun nuortenilloissa. Veturit voivat myös suunnitella ja toteuttaa haluamaansa omaa toimintaa projektimuotoisesti, kunnan tarjotessa resursseja ja tuen suunnitteluun ja toteutukseen.

Veturiksi haluavien on ensin osallistuttava lyhyeen koulutukseen ja sen jälkeen he tekevät työvuoroja omien resurssiensa mukaan. Koulutuksesta sekä tehdystä vapaaehtoistyöstä nuori saa työtodistuksen, joka voi olla avuksi koulupaikan tai työn haussa. Veturitoiminta on aloitettu keväällä 2014 ja ensimmäisen kauden päätteeksi todistuksen sai kolme Pornaislaista nuorta.

Jos haluat liittyä mukaan veturi-toimintaan ota yhteyttä!

Anne Partanen
puh: 0401745066
anne.partanen@pornainen.fi

Yhteystiedot


Vapaa-ajanohjaaja
Anne Partanen
040 174 5066
anne.partanen(at)pornainen.fi