Harrasteavustus


Harrasteavustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten tasa-arvioisia mahdollisuuksia säännölliseen harrastamiseen. Pornaisten kunta pitää tärkeänä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kehittää itseään mielekkään harrastuksen parissa. Harrastukset voivat ehkäistä syrjäytymistä ja olla keino auttaa syrjäytyneitä nuoria. Harrastuksissa yhdistyvät sosiaalisten suhteiden vaaliminen, itsensä kehittäminen, omien unelmien ja vahvuuksien löytäminen.

Pornaisten kunta myöntää tukea kumppanuusseuroille ja yhdistyksille edelleen jaettavaksi 29 – vuotiaille pornaislaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

 

Hakukelpoisuus

Harrasteavustusta voivat hakea rekisteröityneet seurat ja yhdistykset, jotka ovat tehneet kumppanuussopimuksen Pornaisten kunnan kanssa. Seuran ja yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden ennen kumppanuussopimuksen tekoa.

Harrastuksen järjestäjän tulee aktiivisesti jakaa tietoa avustusmahdollisuudesta sekä olemassa oleville harrastajilleen että mahdollisille uusille harrastajille. Tiedot harrasteavustuksesta ja saadusta summasta tulee löytyä seuran tai yhdistyksen internetsivuilta.

Harrastuksen järjestäjä sitoutuu käyttämään avustushaussa ja siihen liittyvässä viestinnässä Pornaisten kunnan logoa.

Seura ja yhdistys voi käyttää perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa Pornaisten kunnan internetsivuilta löytyvää harrastusavustuslaskuria. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.


Hakeminen

Kumppanuussopimuksen allekirjoituksen jälkeen, seurat ja yhdistykset voivat jakaa harrasteavustusta yhteistyösopimuksessa määritellyin kriteerein.

Harrasteavustusta haetaan seuralta tai yhdistykseltä Pornaisten kunnan internetsivuilta löytyvällä hakulomakkeella tai vastaavin tiedoin täytetyllä vapaamuotoisella hakemuksella.

Harrastuksen järjestäjällä on oikeus tarkistaa tarvittaessa hakijan hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot.

Harrastuksen järjestäjä vastaa hakuprosessista ja siihen liittyvistä tietosuoja-asioita voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Seurat ja yhdistykset voivat hakea harrasteavustuksen maksatusta Pornaisten kunnalta kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syyskaudella. Maksuosoituksen tulee olla perillä kunnassa keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskaudella marraskuun loppuun mennessä.

Maksuosoituslomakkeen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen vapaa-aikapalvelut@pornainen.fi tai postitse osoitteella

Pornaisten vapaa-aikapalvelut
Harrasteavustus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen


Kunnalle lähetettävän maksuosoituksen liitteet:

  • Todistus harrastustoiminnasta (kuitti tai muu tosite tms.)
  • HUOM! Liitteeseen ei kirjata henkilötietoja!


Avustusta myönnetään

  • Tukea myönnetään vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin / lapsi tai nuori / vuosi. Perustoiminnalla tarkoitetaan säännöllistä viikoittaista harrastamista ohjatussa seuran tai yhdistyksen järjestämässä harrastustoiminnassa.
  • Harrastusavusta voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi- ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
  • Harrasteavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti maksimissaan 200 EUR / harrastaja säännölliseen, viikoittaiseen harrastamiseen seuran tai yhdistyksen


Avustusta ei myönnetä

  • kilpailuihin, kilpailumatkoihin tai leireihin
  • alkoholi- tai elintarvikekustannuksiin pois lukien esimerkiksi kokkikerhot, joissa toiminnan kannalta elintarvikkeet keskeisessä roolissa

Kumppanuussopimus
Harrasteavustuksen hakulomake doc – esimerkki
Harrasteavustuksen hakulomake pdf – esimerkki

Yhteystiedot


Vapaa-aikatoimi
Kirkkotie 176,
07170 Pornainen
vapaa-aika(at)pornainen.fi