Henkilöstöpalvelut


Kunnan henkilöstöpalvelujen tehtävänä on

 • keskitetyt henkilöstöasiat
 • palkanlaskenta, ennakonperintä- ja henkilöstön eläkeasiat
 • yleissopimuksen mukainen työnantajan ja henkilöstön välinen
  yhteistoiminta/yhteistyötoimikunta
 • työsuojelu- ja työturvallisuus
 • työhyvinvointiasiat
 • henkilöstön ja työyhteisöjen kehittäminen

Henkilöstöpalvelut vastaa Pornaisten kunnan henkilöstöhallinnon kehittämisestä, työnantaja-asioista ja yhteistoiminnasta. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja neuvoo virka- ja työehtosopimusten tulkinnoissa ja palkkausasioissa, koordinoi työsuojelu- ja työturvallisuusasioita sekä henkilöstön työhyvinvointiasioita. Eläkeasioiden neuvonta ja työnantajalle kuuluvat eläkeasiat hoidetaan henkilöstöpalveluissa.

Talouspalvelut


Kunnan talouspalvelujen tehtävänä on

 • päätöksentekoa, suunnittelua ja palvelutuotantoa tukevan taloudellisen informaation
  tuottaminen, kokoaminen, raportointi ja analysointi
 • laskentatoimen ja laskentajärjestelmien kehittäminen
 • rahoituksen suunnittelu, seuranta ja järjestäminen
 • tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuudesta ja kehittämisestä huolehtiminen
 • hankintojen ja riskienhallinnan ohjaus ja suunnittelu
 • edun valvonta veronsaajana

Kirjanpidossa hoidetaan päivittäinen kirjanpito sekä käyttöomaisuuskirjanpito, kootaan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä taloustilasto. Myyntireskontran osalta vastaanotetaan laskut reskontraan, lähetetään laskut verkkolaskuina, kohdistetaan suoritukset reskontraan ja lähetetään erääntyneet saatavat perintään. Ostoreskontran osalta vastaanotetaan verkkolaskut ja skannataan mahdolliset paperilaskut sähköiseen järjestelmään, avataan ja ylläpidetään toimittajatiedot, lähetetään sähköiset ostolaskut asiatarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, päivitetään hyväksytyt ostolaskut reskontraan ja tehdään päivittäinen maksatus.

Talousarvio


Talousarviossa määritellään Pornaisten kunnan menot ja tulot sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle. Talousarvio sisältää myös kunnan investoinnit. Talousarvion lähtökohtana on kunnan strategia vuosille 2018 – 2020. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Kunnan talousarvion valmistelu käynnistyy keväisin ja talousarvion kehyksestä päätetään kesäkuussa valtuustossa. Kunnanjohtaja valmistelee talousarvioehdotuksen, joka julkaistaan loka-marraskuussa. Talousarvioehdotus etenee ensin kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja sitten kunnanvaltuustoon. Valtuusto hyväksyy talousarvion ja samalla taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi marras-joulukuussa. Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toimintojen
kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan tilanteesta osavuosikatsauksissa. Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä.

Talousarvio 2021
Talousarvio 2020
Talousarvio 2019

Tilinpäätös ja osavuosikatsaus


Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-maaliskuun väliseltä ajalta, toinen osavuosikatsaus tammi-kesäkuun ja kolmas tammi-
syyskuun väliseltä ajalta. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot.

Tilinpäätös 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Tilinpäätös 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2017