Tutkimuslupahakemus


Voit hakea tutkimuslupaa Pornaisten kunnalta tällä lomakkeella ja sen liitteillä. Lomakkeen täyttämisohjeet löytyvät sen viimeiseltä sivulta.

TUTKIMUSLUPA hakemus ja päätöslomake

SELVITYS tutkimusrekisteritiedoista, liite tutkimuslupahakemukseen

SUOSTUMUS huoltajalta tai edunvalvojalta huollettavan osallistumisesta tutkimuksen aineiston tuottamiseen, liite tutkimuslupahakemukseen