Pornaisten kunta innostaa iäkkäät liikkumaan

Pornaisten kunta lähti mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, jossa lisätään liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville ikäihmisille. Valtakunnalliseen terveysliikuntaohjelmaan valittiin joulukuussa 13 uutta kuntaa.

 

Voima- ja tasapainoharjoittelua

Suurin osa yli 75-vuotiaista ihmisistä asuu vielä omassa kodissa ilman säännöllisiä palveluita. Heistä noin joka toisella on liikkumisvaikeuksia, esimerkiksi haasteita kävellä puoli kilometriä (THL:n FinTerveys). Nämä ihmiset tarvitsevat liikkumiskyvyn, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen avuksi terveysliikuntaa. Neljäsosa iäkkäiden kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

Ikäinstituutti tarjoaa kunnan ammattilaisille ja vertaisohjaajille maksuttomia koulutuksia ja verkostotapaamisia. Iäkkäiden kuntalaisten ja Pornaisten kunnan poikkisektorisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän kanssa kehitetään iäkkäiden tarpeita ja toiveita vastaavaa terveysliikuntaa, kiteyttää ohjelmajohtaja Katja Borodulin.

Pornaisten kunnan Voimaa vanhuuteen -työtä johtaa vapaa-aikapalveluiden päällikkö Päivi Pelkonen.

Olemme erittäin onnellisia valinnastamme Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Pornaislaisten ikäihmisten määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan tulevina vuosina. Tavoitteenamme ohjelmassa on tukea kotona asuvien palveluiden ulkopuolella olevien ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Parannamme erityisesti ikäihmisten liikkumiseen liittyviä olosuhteita ja palveluita. Yhteiskehittäminen on ohjelmamme keskeinen työmuoto osallisuuden vahvistamisessa, kertoo vapaa-aikapalveluiden päällikkö Päivi Pelkonen.

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on ollut tähän mennessä mukana 96 kuntaa. Tammikuussa 2022 mentorointiohjelmassa aloittavat Espoo, Kankaanpää, Karvia, Kerava, Lapinjärvi, Laukaa, Loimaa, Paltamo, Pornainen, Pudasjärvi, Pöytyä, Raasepori ja Ylöjärvi.

 

Lisätietoa:

ohjelmajohtaja Katja Borodulin, Ikäinstituutti

050 591 2413, katja.borodulin@ikainstituutti.fi

 

Päivi Pelkonen

Vapaa-aikapalveluiden päällikkö

Pornaisten kunta

Tel 0400937704

E-mail: paivi.pelkonen@pornainen.fi

 

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.

 

www.voimaavanhuuteen.fi