Kunnanviraston kattoremontti

Kunnanviraston kattoremontti

Kunnanvirastolla, Kirkkotie 176 uusitaan kattorakenteita vuoden 2019 aikana. Työ toteutetaan sääsuojan alla. Remontin ajankohta ajoittuu näillä näkymin huhti-kesäkuulle, työ alkaa telineiden ja sääsuojan rakentamisella. Kunnanvirasto on normaalisti avoinna remontin aikana samoin äänestys- ja muut tilaisuudet voidaan toteuttaa normaalisti. Osalle työntekijöistä järjestetään tarvittaessa työtiloja Kirjastolta. Osa piha-alueesta rajataan myös työmaa-alueeksi, mikä vaikuttaa yleisesti alueen pysäköintipaikojen lukumäärään. Korvaavia pysäköintitiloja löytyy mm. Kirjaston alarinteen puolelta, jonne ajo tapahtuu Rantalantien/ Makasiinikujan kautta.


Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2019

Osayleiskaavaehdotuksen aineistoja esitellään ke 6.3.2019 klo 17.00 - 19.00 pidettävässä asukastilaisuudessa Widegårdin nuorisoseurantalolla, Paippistentie 1134, 04170 Sipoo. Mahdolliset muistutukset osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisena 313.2019 mennessä Sipoon kunnanhallitukselle osoitteeseen kirjaamo(at)sipoo.fi tai PL7, 04131 Sipoo. Kaava-asiakirjat löytyvät Sipoon kunnan kotisivuilta.


Tiedote: Uudenmaan jätelautakunta aloitti toimintansa 1.1.2019

Uudenmaan jätelautakunta aloitti toimintansa 1.1.2019

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon alueellinen jätelautakunta yhdistyivät vuoden alusta ja muodostavat nyt Uudenmaan jätelautakunnan.

Uusi jätelautakunta on 12 kunnan alueellinen jätehuoltoviranomainen. Siihen kuuluvat Itä-Uudeltamaalta Askola, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo sekä Länsi-Uudeltamaalta Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Lautakunnassa on 12 kuntien valitsemaa jäsentä, yksi jokaisesta jäsenkunnasta. Jätelautakunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat jätehuoltomääräysten antaminen sekä jätetaksan ja sen maksujen hyväksyminen.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen hoitaa kuntien jätehuollon viranomaistehtäviä. Jätehuoltoviranomainen seuraa jätehuollon toteutumista ja käsittelee siihen liittyviä hakemuksia ja muistutuksia sekä tekee tarvittavia viranhaltijapäätöksiä.

Jätehuoltoviranomaisen nettisivut löytyvät osoitteesta www.ujlk.fi, josta löytyy myös jätehuoltomääräykset ja jätetaksat sekä lautakunnan esityslistat ja kokouspöytäkirjat. Nettisivujen kautta kuntalainen voi muun muassa hakea keskeytystä omaan jätehuoltopalveluun tai sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä.

Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen yhteystiedot:

  • sähköposti ujlk@ujlk.fi
  • p. 020 690 145
  • postiosoite: Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja

Päivitättehän omia nettisivujanne, mikäli niistä löytyy tietoa jätehuoltoviranomaisesta.

Yhteistyöterveisin,

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen

 

Nylands avfallsnämnd inledde sin verksamhet 1.1.2019

Nylands avfallsnämnd inledde sin verksamhet 1.1.2019

Vid årsskiftet slogs Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd ihop och bildar nu Nylands avfallsnämnd.

Den nya avfallsnämnden är den regionala avfallshanteringsmyndigheten för tolv kommuner. Till nämnden hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo från östra Nyland samt Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis från västra Nyland. I nämnden sitter tolv ledamöter valda av kommunen, en från varje medlemskommun. Till avfallsnämndens viktigaste uppgifter hör att utfärda avfallshanteringsföreskrifterna samt att anta avfallstaxan och dess avgifter.

Nylands avfallshanteringsmyndighet sköter avfallshanteringens myndighetsuppgifter för kommunerna. Avfallshanteringsmyndigheten följer upp förverkligandet av avfallshanteringen och behandlar ansökningar och påminnelser gällande förverkligandet samt ger nödvändiga tjänsteinnehavarbeslut.

Avfallshanteringsmyndighetens nätsidor finns på adressen www.ujlk.fi. Där hittar man avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxorna samt avfallsnämndens föredragningslistor och mötesprotokoll. Via nätsidorna kan kommuninvånaren också bland annat ansöka om avbrott i sin egen avfallshanteringsservice eller förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall.

Nylands avfallshanteringsmyndighets kontaktuppgifter:

  • e-post ujlk@ujlk.fi
  • tf. 020 690 145
  • postadress: Nylands avfallsnämnd, Munksbacka 51, 08500 Lojo

Var vänlig och uppdatera era nätsidor, ifall det finns information om avfallshanteringsmyndigheten på dem.

Samarbetshälsningar,

Nylands avfallshanteringsmyndighet

Pamela Ek
Vastaava jäteasiaintarkastaja | ansvarig avfallsinspektör

Uudenmaan jätelautakunta | Nylands avfallsnämnd
Munkkaanmäki 51 | Munkabacken 51
08500 LOHJA | 08500 LOJO
puh. | tfn. 020 690 145
ujlk@ujlk.fi

www.ujlk.fi

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon alueellinen jätelautakunta fuusioituivat ja muodostavat nyt Uudenmaan jätelautakunnan, joka aloitti toimintansa 1.1.2019.

Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd sammanslogs och bildar nu Nylands avfallsnämnd som inledde sin verksamhet den 1.1.2019.

Uudenmaan jätelautakunta on kuntien Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti jätehuoltoviranomainen.

Nylands avfallsnämnd är avfallshanteringsmyndighet i kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.


Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitelma

Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä ja tästä.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa alueen kehittämissuunnitelmaan vastaamalla nettikyselyyn tai työpajaan. Kyselyn ja työpajan tuloksia on otettu huomioon hyväksytyssä suunnitelmassa. Hankkeita pyritään toteuttamaan vuosittain investointimäärärahojen rajoissa. Toiminnoista tehdään ennen toteuttamista vielä yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat.

Lisätiedot: minna.pudas@pornainen.fi/0400 937 704