Monninkyläntien katuvalaistuksen rakentaminen alkaa lokakuun alussa

Katuvalaistusta lisää vuoden 2019 aikana

Katuvalaistusta aletaan rakentamaan Monninkyläntielle lokakuussa ja se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Katuvalaistus rakennetaan välille Kirkkotie-Metsolantie. Rakentamisesta vastaa Porvoon Sähköverkko Oy.

Lisätietoja: tekninen johtaja, puhelin 040-174 5007


Parkkojan koulun lähiliikuntapaikan vaihe 1 valmistui

Parkkojan koulun lähiliikuntapaikan rakentamisen 1. vaihe valmistui

Parkkojan koulun lähiliikuntapaikan rakentamisen vaihe 1 valmistui 12.9.2019. Alueelta löytyy nyt peliareena, tekonurmi-juoksualue (60 metriä), pituushyppypaikka sekä erityyppistä liikuntavälineistöä. Rakentamista on tarkoitus jatkaa koulun etupihan ja sivualueiden osalta ensi kesänä. Vaihe 2 rakentaminen on jo kilpailutettu, mutta lopullisen päätöksen lisärakentamisesta tekee kunnanvaltuusto päättäessään ensi vuoden talousarviosta.

Valaisimien rakentaminen alueella on vielä keskeneräinen ja totetutetaan myöhemmin, valaisimia varten on jo kuitenkin valmiit jalustat ja kaapelointi.

Kaikille liikkujille siis liikuntailoa uuden lähiliikuntapaikan myötä!

Kodeissa kannattaa myös keskustella etukäteen, ettei alueella saa liikkua moottoriajoneuvoilla kuten autoilla, mopoilla tai mönkijöillä. Mahdollisista ilkivaltatapauksista ja aiheutetuista vahingoista tehdään rikosilmoitus ja rakenteiden vaurioitumisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan vahingon aiheuttajalta täysimääräisesti. Alueella on myös kameravalvonta, jonka tehtävänä on myös ilkivallan ennalta ehkäisy.  Pidetään siis huolta yhteiseen käyttöön tarkoitetusta omaisuudesta!

 


Kotojärven kuntoradan alueella tehdään metsätöitä

Kotojärven kuntoradan alueen metsätyöt ovat alkaneet

Kotojärven kuntoradan alueella on aloitettu metsänhoidolliset työt ennakkoraivauksilla. Metsäkoneella tehdään myös harvennuksia. Tavoitteena on säilyttää alueen puustoa ja kuitenkin toteuttaa niitä metsänhoidollisia toimenpiteitä, joilla alueen yleisilme säilyy ja metsä voi hyvin. Alueella liikkuu seuraavan noin kuukauden aikana metsäkoneita ja liikkuttaessa tulee huomioida metsäkoneiden työskentely. Työstä varoitetaan alueelle tultaessa varoituskilvin. Työkoneet käyttävät ajoreitteinä myös liikuntareittejä sekä metsää, joten liikuntareiteillä esiintyy varmasti myös koneiden aiheuttamia painaumia, jotka kuitenkin korjataan työn päättyessä. Samoin alueelta kerätään oksia pois.

Kotojärven alueen kehittämissuunnitelman mukaisia töitä oli tarkoitus aloittaa tekemään tänä vuonna metsätöiden jälkeen, mutta niiden osalta tarjouskilpailu ei tuottanut tulosta eli tarjouksia alueen rakentamiselle ei ilmeisesti suhdannetilanteesta johtuen saatu. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja siitä, miten työt saataisiin perusparannuksen osalta ainakin osittain toteutukseen, mutta tarkkaa aikataulua näille töille ei vielä ole.

Myös muita metsätöitä Pornaisissa

Metsänhoidollisia töitä kesän aikana myös muualla kunnan alueella. Talven 2019-20 aikana tehdään myös talviajalle otollisia metsätöitä mm. Kivisniemen alueella luontoarvoja huomioiden tehdään siistimisiä sekä istutetuilla alueilla harvennuksia. Metsätöistä varoitetaan tiestön tai reittien varrella, mutta metsässä liikkujia kehoitetaan varovaisuuteen kun alueella on työt käynnissä.

Työt ovat metsänhoitosuunnitelman mukaisia töitä kaudelle 2018-2020.


Katuvalaistusta lisää vuoden 2019 aikana

Katuvalaistusta lisää vuoden 2019 aikana

Pornaisten Portin alueella rakennetaan katuvalaistusverkkoa lisää Uurastajantien loppuosaan. Valaistuksen rakentaminen toteutetaan kesän 2019 aikana. Syksyllä aletaan rakentamaan katuvalaistusta Monninkyläntielle. Katuvalaistus rakennetaan välille Kirkkotie-Metsolantie. Rakentamisesta vastaa Porvoon Sähköverkko Oy. Hanke valmistuu vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja: tekninen johtaja Mikko Autere, sähköposti mikko.autere@pornainen.fi tai puhelin 040-174 5007


Sähköauton lataus onnistuu nyt myös Pornaisissa

Sähköauton latauspiste valmistui Jyrkäntien Pysäköintialueelle

Pornaisissa siirryttiin uudelle aikakaudelle sähköautojen latauksessa Jyrkäntien pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä. Jyrkäntien pysäköintialue sijaitsee keskustassa urheilukentän vieressä. Ensimmäiset kaksi sähköauton latauspistettä toteutettiin yhdessä pysäköintialueen rakentamisen kanssa. Latauspisteet (2kpl) ovat ns. keskinopeita latauspisteitä ja kuormituksesta  riippuen täysi lataus kestää noin 2-8 tuntia. Latauslaitteistot ovat kunnan omistamia, mutta itse maksutapahtuma tapahtuu Virta -latauspalvelun kautta rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tästä saat lisätietoja internetistä: https://www.virta.global/fi/sahkoautoilija

Virta kuuluu sähköauton latauksen roaming-verkostoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että latauspisteverkoston lisäksi voi ladata asiakastunnuksillamme tuhansilla latauspisteillä ympäri Eurooppaa. Suomessa latauspisteitä on noin 250. Kaikki latauspisteet löytyvät sovelluksella.

Latauksen hinta:

lataus keskinopeilla latauspisteillä 0,15 €/kWh (latausaika noin 2- tuntia)

Lataustolpan voi varatamobiilisovelluksella 15 min etukäteen. Varausmaksun hinta on 0,15 €/min.

Auton lataaminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymisen yhteydessä tililtäsi veloitetaan 30 euroa, jonka voit käyttää kaikissa Virtapiste -tunnuksella varustetussa latauspisteessä kaikkialla Suomessa.

"Tankin" saa siis täyteen noin 5-10 €:lla lataustarpeesta riippuen. Laitteita on jo ensimmäisen viikon aikana käytetty, joten tätä kautta laitteistoille on myös tarvetta. Alustavasti suunnitelmissa on myös laajentaa Pornaisten latauspisteiden lukumäärää sopivasti muiden maanrakennustöiden tai hankkeiden yhteydessä.

Itse pysäköintialueella on myös viimeistelytyöt menossa ja hanke valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Mukavia lataushetkiä!

 

Kuvassa laitteiden asennus käynnissä


Kartanorinteen lisärakentaminen alkaa

Kartanorinteen lisärakentaminen alkaa

Tänään 3.4.2019 allekirjoitettiin urakkasopimus Kartanorinteen alueen lisärakentamisesta. Lisärakentaminen käsittää alueen kokoojakadun Vuoteenkoskentien alkupään rakentamisen Kartanorinne -nimisestä kadusta nykyisen Vuoteenkoskentien liittymäkohtaan. Samalla alueella rakennetaan Kartanometsä, Kartanomäki - ja Kartanomutka -nimiset katualueet. Katualueiden rakentaminen ajoittuu 4/2019-10/2019 väliselle ajalle. Tonteille tulee liittymät kunnallistekniikkaan sekä sähkö- ja  valokuituliittymä. Katujen asfaltointi ja katuvalaistus rakennetaan myös urakan yhteydessä valmiiksi.  Rakennusurakoitsijana toimii Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy.

Läheisyydestä löytyy hyvät liikuntamahdollisuudet Kotojärven kuntorata ja Kotojärvi sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä rakennettavasta alueesta. Vieressä on myös Kotojärvi Golf. Keskustan palveluihin on noin 3 km ja Mika Waltarin koululle 2,5 km. Päiväkoti LInnunlaulu sijaitsee noin 2 km:n etäisyydellä.

Rakentamisen myötä alueelle syntyy 13 lisätonttia, joita voi tiedustella kunnalta 040 -174 5014/ kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo. Osa tonteista on jo rakennusvalmiita.

 


Tiedote: Uudenmaan jätelautakunta aloitti toimintansa 1.1.2019

Uudenmaan jätelautakunta aloitti toimintansa 1.1.2019

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon alueellinen jätelautakunta yhdistyivät vuoden alusta ja muodostavat nyt Uudenmaan jätelautakunnan.

Uusi jätelautakunta on 12 kunnan alueellinen jätehuoltoviranomainen. Siihen kuuluvat Itä-Uudeltamaalta Askola, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo sekä Länsi-Uudeltamaalta Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Lautakunnassa on 12 kuntien valitsemaa jäsentä, yksi jokaisesta jäsenkunnasta. Jätelautakunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat jätehuoltomääräysten antaminen sekä jätetaksan ja sen maksujen hyväksyminen.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen hoitaa kuntien jätehuollon viranomaistehtäviä. Jätehuoltoviranomainen seuraa jätehuollon toteutumista ja käsittelee siihen liittyviä hakemuksia ja muistutuksia sekä tekee tarvittavia viranhaltijapäätöksiä.

Jätehuoltoviranomaisen nettisivut löytyvät osoitteesta www.ujlk.fi, josta löytyy myös jätehuoltomääräykset ja jätetaksat sekä lautakunnan esityslistat ja kokouspöytäkirjat. Nettisivujen kautta kuntalainen voi muun muassa hakea keskeytystä omaan jätehuoltopalveluun tai sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä.

Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen yhteystiedot:

  • sähköposti ujlk@ujlk.fi
  • p. 020 690 145
  • postiosoite: Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja

Päivitättehän omia nettisivujanne, mikäli niistä löytyy tietoa jätehuoltoviranomaisesta.

Yhteistyöterveisin,

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen

 

Nylands avfallsnämnd inledde sin verksamhet 1.1.2019

Nylands avfallsnämnd inledde sin verksamhet 1.1.2019

Vid årsskiftet slogs Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd ihop och bildar nu Nylands avfallsnämnd.

Den nya avfallsnämnden är den regionala avfallshanteringsmyndigheten för tolv kommuner. Till nämnden hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo från östra Nyland samt Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis från västra Nyland. I nämnden sitter tolv ledamöter valda av kommunen, en från varje medlemskommun. Till avfallsnämndens viktigaste uppgifter hör att utfärda avfallshanteringsföreskrifterna samt att anta avfallstaxan och dess avgifter.

Nylands avfallshanteringsmyndighet sköter avfallshanteringens myndighetsuppgifter för kommunerna. Avfallshanteringsmyndigheten följer upp förverkligandet av avfallshanteringen och behandlar ansökningar och påminnelser gällande förverkligandet samt ger nödvändiga tjänsteinnehavarbeslut.

Avfallshanteringsmyndighetens nätsidor finns på adressen www.ujlk.fi. Där hittar man avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxorna samt avfallsnämndens föredragningslistor och mötesprotokoll. Via nätsidorna kan kommuninvånaren också bland annat ansöka om avbrott i sin egen avfallshanteringsservice eller förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall.

Nylands avfallshanteringsmyndighets kontaktuppgifter:

  • e-post ujlk@ujlk.fi
  • tf. 020 690 145
  • postadress: Nylands avfallsnämnd, Munksbacka 51, 08500 Lojo

Var vänlig och uppdatera era nätsidor, ifall det finns information om avfallshanteringsmyndigheten på dem.

Samarbetshälsningar,

Nylands avfallshanteringsmyndighet

Pamela Ek
Vastaava jäteasiaintarkastaja | ansvarig avfallsinspektör

Uudenmaan jätelautakunta | Nylands avfallsnämnd
Munkkaanmäki 51 | Munkabacken 51
08500 LOHJA | 08500 LOJO
puh. | tfn. 020 690 145
ujlk@ujlk.fi

www.ujlk.fi

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon alueellinen jätelautakunta fuusioituivat ja muodostavat nyt Uudenmaan jätelautakunnan, joka aloitti toimintansa 1.1.2019.

Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd sammanslogs och bildar nu Nylands avfallsnämnd som inledde sin verksamhet den 1.1.2019.

Uudenmaan jätelautakunta on kuntien Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti jätehuoltoviranomainen.

Nylands avfallsnämnd är avfallshanteringsmyndighet i kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.


Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitelma

Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä ja tästä.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa alueen kehittämissuunnitelmaan vastaamalla nettikyselyyn tai työpajaan. Kyselyn ja työpajan tuloksia on otettu huomioon hyväksytyssä suunnitelmassa. Hankkeita pyritään toteuttamaan vuosittain investointimäärärahojen rajoissa. Toiminnoista tehdään ennen toteuttamista vielä yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat.

Lisätiedot: minna.pudas@pornainen.fi/0400 937 704