Kuulutuksia ympäristölupahakemuksista, Murron alue

Kuulutuksia ympäristölupahakemuksista, Murron alue

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää ensisijaisesti www.julkipano.fi - sivuston kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu(at)askola.fi
viimeistään 30.12.2022.

Ympäristölupahakemus

Ympäristöluvan muuttaminen

 


Rosk´n Roll kalenteri 2023

Rosk’n Rollin kalenteri jaetaan koteihin

Rosk’n Rollin kalenteri jaetaan koteihin

Rosk’n Rollin julkaisema jätehuollon seinäkalenteri vuodelle 2023 jaetaan postitse tällä viikolla (vko 47). Kalenterista löydät runsaasti hyödyllistä tietoa jätteiden lajittelusta, kierrättämisestä ja jätehuoltopalveluista.

 

Kalenteri sisältää vaarallisen jätteen ja metalliromun kiertävien keräysten aikataulut, tänä vuonna olemme lisänneet myös tietoa vaarallisen jätteen vastaanottokonteistamme. Takakannesta voit helposti tarkistaa jäteasemien aukioloaikatiedot. Mukana tuleva irrotettava kodin lajitteluopas neuvoo erilaisten jätteiden lajittelussa ympäri vuoden.

 

Kalenteri jaetaan julkisena tiedotteena kaikkiin Itä- ja Länsi-Uudenmaan talouksiin. Jos kalenteria ei postin mukana tule, sen voi tilata maksutta osoitteesta neuvonta@rosknroll.fi.  

 

”Perinteisesti kalenterimme kuukausittaiset kuvat ovat olleet asiakkaidemme lähettämiä luontokuvia, mutta vuoden 2023 teema muodostui hieman toisenlaiseksi. Tällä kertaa halusimme antaa alueemme asukkaiden rakkaiden, rakennettujen maisemien ja ympäristöjen kantaa kalenteria kuukaudesta ja vuodenajasta toiseen”, kertoo Rosk’n Rollin viestintäkoordinaattori Petra Lind.

 

Vuoden 2024 seinäkalenterin kuvakisa on jo menossa, ja ensi vuonna teema painottuu jälleen luontoon. Voit lähettää otoksiasi eri vuodenajoilta. Lue tarkemmin Rosk’n Rollin kalenterikuvakilpailusta kotisivuiltamme rosknroll.fi/kalenterikuvakilpailu.


Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen ympäristönsuojeluviranomainen valmistelee ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä. Luonnos uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on asetettu nähtäville 14.11.-21.12.2022 väliseksi ajaksi.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa palautekanavan kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 21.12.2022.

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat muun muassa mattojen ja autojen pesua, öljysäiliöitä, tapahtumien ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä.

Palautekanava

Kuulutus
Ympäristönsuojelumääräykset luonnos
Ymp.määräysten perustelut luonnos

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä:
ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola 040 763 9420
ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio 040 050 0244


Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Järvenpääntie 314

Kuulutus

Tiivistelmä

Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on jätettävä 9.12.2022 mennessä ensisijaisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteeseen rakennus- ja ympäristölautakunta, Askolantie 28, 07500 Askola.

 


Vesiosuuskunta Suonen (Halkia-Metsäkylä) toiminta-alueen laajentaminen

Vesiosuuskunta Suonen (Halkia-Metsäkylä) toiminta-alueen laajentaminen

Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.
Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alueen laajennussuunnitelma on nähtävissä 31.10. - 30.11.2022 kunnanviraston teknisellä osastolla ja kunnan verkkosivuilla www.pornainen.fi/ajankohtaista.
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisena 30.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella: kunta@pornainen.fi tai Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen.

Kuulutus
Kartta

 

Kuva: Pixabay


Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Pornaisten Portin alue

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, PORNAISTEN PORTIN ALUE, vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 63 §, MRA 30 §)

Voimassa olevan yleiskaavan teollisuusaluevarusten (T, TY) suppeus rajoittaa alueiden tarkoituksenmukaista laajentamista. Alustavasti arvioiden teollisuuden/yritystoiminnan laajentamisen edellytyksiä on tarpeen selvittää erityisesti nykyisten aluevarausten pohjois- ja eteläpuolella. Teollisuusaluevarausten tuntumaan osoitettujen uusien asumisen rakennuspaikkojen (avoin ympyrä) ja teollisuusaluevarausten välillä on ilmeinen ristiriita. Uusien rakennuspaikkojen tarkoituksenmukaisuus ja sijainti sekä tarpeelliset asutuksen ja yritystoiminnan väliset suoja-alueet on tarpeen selvittää.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan kunnanhallituksen päätöksellä 21.3.2022 § 57 nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 31.10. – 30.11.2022 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto on nähtävillä kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla, www.pornainen.fi.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti kirjallisena ja kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 30.11.2022 kello 16.00 mennessä osoitteella: Pornaisten kunta/kunnanhallitus,
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai kunta@pornainen.fi.

Kuulutus
Tiedote
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Mielipidelomake

Lisätietoja: kuntakehitysjohtaja Tapani Tapiola, p. 040 185 8648, tapani.tapiola@pornainen.fi ja DI Pertti Hartikainen, p. 0400 425 390 tai phartikainen@kolumbus.fi.


Sähköauton lataus onnistuu nyt myös Pornaisissa

Sähköauton latauspiste valmistui Jyrkäntien Pysäköintialueelle

Pornaisissa siirryttiin uudelle aikakaudelle sähköautojen latauksessa Jyrkäntien pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä. Jyrkäntien pysäköintialue sijaitsee keskustassa urheilukentän vieressä. Ensimmäiset kaksi sähköauton latauspistettä toteutettiin yhdessä pysäköintialueen rakentamisen kanssa. Latauspisteet (2kpl) ovat ns. keskinopeita latauspisteitä ja kuormituksesta  riippuen täysi lataus kestää noin 2-8 tuntia. Latauslaitteistot ovat kunnan omistamia, mutta itse maksutapahtuma tapahtuu Virta -latauspalvelun kautta rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tästä saat lisätietoja internetistä: https://www.virta.global/fi/sahkoautoilija

Virta kuuluu sähköauton latauksen roaming-verkostoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että latauspisteverkoston lisäksi voi ladata asiakastunnuksillamme tuhansilla latauspisteillä ympäri Eurooppaa. Suomessa latauspisteitä on noin 250. Kaikki latauspisteet löytyvät sovelluksella.

Latauksen hinta:

lataus keskinopeilla latauspisteillä 0,15 €/kWh (latausaika noin 2- tuntia)

Lataustolpan voi varatamobiilisovelluksella 15 min etukäteen. Varausmaksun hinta on 0,15 €/min.

Auton lataaminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymisen yhteydessä tililtäsi veloitetaan 30 euroa, jonka voit käyttää kaikissa Virtapiste -tunnuksella varustetussa latauspisteessä kaikkialla Suomessa.

"Tankin" saa siis täyteen noin 5-10 €:lla lataustarpeesta riippuen. Laitteita on jo ensimmäisen viikon aikana käytetty, joten tätä kautta laitteistoille on myös tarvetta. Alustavasti suunnitelmissa on myös laajentaa Pornaisten latauspisteiden lukumäärää sopivasti muiden maanrakennustöiden tai hankkeiden yhteydessä.

Itse pysäköintialueella on myös viimeistelytyöt menossa ja hanke valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Mukavia lataushetkiä!

 

Kuvassa laitteiden asennus käynnissä