Kaavoitus


Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoilla suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, palvelujen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittumista. Kaava voi koskea uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille. Kaavojen valmistelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.


Kaavoitusohjelma 2021-2025

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus 2018

Maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava


Kaavamuotoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Niillä on omat tehtävänsä alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisessa. Maakuntakaava laaditaan yksittäisen maakunnan alueelle maakunnan liiton toimesta ja siinä linjataan tavoitteet koko maakunnan kehittämiselle. Maakuntakaava ohjaa näin kuntien kaavoitusta.

Yksittäisen kunnan maankäytön päälinjat ratkaistaan yleiskaavassa ja yksityskohtaiset ratkaisut asemakaavoissa. Yleiskaava kattaa koko kunnan alueen tai laajan osan siitä (osayleiskaava). Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen eri toimintoja. Ratkaisut ovat periaatteellisia ja yleispiirteisiä, mutta kaavat voidaan laatia myös yksityiskohtaisemmiksi. Asemakaavassa ohjataan mm. rakentamisen sijoittumista, määrää ja massoitteluakin – suunnitellaan ja mitoitetaan alueita asumiselle, työpaikoille, palveluille kuin myös virkistykselle unohtamatta niiden välillä kulkevaa liikenneverkkoa.

Osallistuminen ja eri toimijoiden vuorovaikutus kuuluvat kaavamenettelyyn. Kaikki kaavamuodot ovat osallistumisen kannalta tärkeitä. Tämän vuoksi kunta on laittanut Teille tämän sivuston, jonka tehtävänä on nimenomaan helpottaa tiedonsaantia vireillä olevista kaavoista ja lisätä vuorovaikutusta kaavoituksen aikana.

Pornaisten kunnan kaavoitustilanne


Pornaisten kirkonkylässä sekä lisäksi osalla Kotojärven aluetta rakentamista ohjaa asemakaava; kotisivuillamme olevasta karttapalvelusta löytyy kaikista voimassa olevista asemakaavoista koottu ns. asemakaavayhdistelmä. Asemakaavojen lisäksi Pornaisten kunnassa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat kylissä osayleiskaavat: Kirkonkylän osayleiskaava sekä Pohjoisten että Eteläisten kylien osayleiskaavat. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava luo juridisen perustan kunnan tahdon mukaiselle maankäytölle suhteessa muihin viranomaistahoihin eli kaava sitoo myös muita viranomaisia. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja asemakaava ohittavat aina myös rakennusjärjestyksen. Pornaisten kunnan rakennusjärjestyksessä on paljon ohjeistusta suunnitelmalliseen rakentamiseen aina lupakäytännöistä rakentamisen yksityiskohtiin.

Ota yhteyttä


Pornaisten kunnan kaavoituksesta lisätietoja antaa kunnanjohtaja Antti Kuusela, puh. 040185 53 14 tai tekninen johtaja Antti Ikonen, puh. 040 174 5007. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)pornainen.fi.

Pornaisten karttapalvelu


Pornaisten karttapalvelun löydät osoitteesta pornainen.karttatiimi.fi