Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin startti, hakuaikaa jatkettu!

Pornainen kutsuu kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ideoimaan yhteensä 20 000 euron määrärahalla kunnan eri ryhmiä hyödyttäviä hankkeita ja tapahtumia!

Osallistuvan budjetoinnin kautta on toteutettu mm. kotiseutukiertoajelu, valokuvakilpailu, heijastavien kestokassien kampanja, elokuvamatkoja lapsille sekä taitelijatapaaminen ja elokuvanäytös Pornaisissa.
Myönnetyt avustukset eri hankkeille ja tapahtumille ovat vaihdelleet 500 €-3500 € välillä.

Ehdotusten hakuaikaa on jatkettu kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2022 § 119, hankkeiden tulee valmistua 31.12.2022 mennessä:

Sähköiset ehdotukset: https://pornainen.fi/kunta-hallinto/aloitteet-ja-palautteet
Sähköpostitse: kunta(at)pornainen.fi
Paperiset ehdotukset tulee lähettää kunnantoimistoon osoitteella: Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai palauttaa kunnantalon pääoven vieressä olevaan valkoiseen postilaatikkoon.

Tule mukaan rakentamaan yhdessä parempaa Pornaista!

Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet

Osallistuva budjetointi toteuttaa kunnan strategiaan kirjattuja osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteita. Tavoitteena on hyödyntää kehittämisessä kuntalaisten aktiivisuutta osoittamalla kuntalaisten esittämille hankkeille ja ideoille taloudellisia resursseja avustuksen muodossa.

Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee olla kunnan arvojen ja strategian mukaisia sekä lisätä kunnan toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimasuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja voimavarat huomioiden.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin (investointeihin) että erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin käyttötalousmenoihin kohdentuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, konsertit, näyttelyt jne.

Osallistuvan budjetoinnin avustuksilla voidaan vuonna 2022 rahoittaa noin 10 erilaista ja erikokoista hanketta. Rahoitettavat hankkeet eivät saa olla sellaisia, joita kunta rahoittaa muilla avustuksilla.

Avustettaville ehdotuksille on eduksi, mikäli hakija esittää myös omaa panostustaan hankkeen toteutukseen. Tämä voi koostua rahallisesta panostuksesta, aineista ja tarvikkeista tai ehdottajan omasta työpanoksesta. Hankkeen hakija vastaa sen toteutuksesta avustusehdotuksessa esittämällään tavalla.

Osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet 2022

Toteutusaikataulu on seuraava:

  • haku avataan 8.4. mennessä
  • ehdotukset tulee jättää viimeistään 29.4.
  • hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 2.5.
  • hakemusten käsittely johtoryhmässä 3.5.
  • kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 13.5.
  • tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä hankkeiden yhteyshenkilöille 13.5.
  • mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hallintojohtajalle 31.5. mennessä
  • ennakkoavustukset maksetaan 8.6. mennessä
  • hakuaikaa jatkettu kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2022 § 119, hankkeiden tulee valmistua 31.12.2022 mennessä