Pornaisten osallistuvan budjetoinnin startti!

Pornainen kutsuu kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ideoimaan yhteensä 20 000 euron määrärahalla kunnan eri ryhmiä hyödyttäviä hankkeita ja tapahtumia!

Ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 4.6.2021.

Sähköiset ehdotukset: https://pornainen.fi/kunta-hallinto/aloitteet-ja-palautteet/
Paperiset ehdotukset tulee lähettää kunnan kirjaamoon (Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen), palauttaa kunnantalon pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon tai kirjaston palautelaatikkoon.

Tule mukaan rakentamaan yhdessä parempaa Pornaista!

Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet

Osallistuva budjetointi toteuttaa kunnan strategiaan kirjattuja osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteita. Tavoitteena on hyödyntää kehittämisessä kuntalaisten aktiivisuutta osoittamalla kuntalaisten esittämille hankkeille ja ideoille taloudellisia resursseja avustuksen muodossa.

Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee olla kunnan arvojen ja strategian mukaisia sekä lisätä kunnan toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimasuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja voimavarat huomioiden.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin (investointeihin) että erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin käyttötalousmenoihin kohdentuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, konsertit, näyttelyt jne.

Osallistuvan budjetoinnin avustuksilla voidaan vuonna 2021 rahoittaa noin 10 erilaista ja erikokoista hanketta. Rahoitettavat hankkeet eivät saa olla sellaisia, joita kunta rahoittaa muilla avustuksilla.

Avustettaville ehdotuksille on eduksi, mikäli hakija esittää myös omaa panostustaan hankkeen toteutukseen. Tämä voi koostua rahallisesta panostuksesta, aineista ja tarvikkeista tai ehdottajan omasta työpanoksesta. Hankkeen hakija vastaa sen toteutuksesta avustusehdotuksessa esittämällään tavalla.

Osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet

Toteutusaikataulu on seuraava:

  • haku avataan 10.5. mennessä
  • ehdotukset tulee jättää viimeistään 4.6.
  • hakemukset tiedoksi kunnanhallitukselle 7.6.
  • hakemusten käsittely johtoryhmässä 8.6.
  • kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta 14.6.
  • tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä hankkeiden yhteyshenkilöille 14.6.
  • mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hallintojohtajalle 30.6. mennessä
  • ennakkoavustukset maksetaan 2.7. mennessä