Pornaisten osallistuvan budjetoinnin startti!

Pornainen kutsuu kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ideoimaan yhteensä 25 000 euron määrärahalla kunnan eri ryhmiä hyödyttäviä hankintoja, hankkeita ja tapahtumia!

Ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 15.5.2020.

Sähköiset ehdotukset: https://pornainen.fi/kunta-hallinto/aloitteet-ja-palautteet/
Paperiset ehdotukset tulee lähettää kunnan kirjaamoon (Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen) tai palauttaa kunnantalon pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Tule mukaan rakentamaan yhdessä parempaa Pornaista!

Pornaisten kunnan osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet

Osallistuva budjetointi toteuttaa kunnan strategiaan kirjattuja osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteita. Tavoitteena on hyödyntää kehittämisessä kuntalaisten aktiivisuutta osoittamalla kuntalaisten esittämille hankkeille ja ideoille taloudellisia resursseja avustuksen muodossa.

Osallistuvan budjetoinnin budjettiehdotusten tulee olla kunnan arvojen ja strategian mukaisia sekä lisätä kunnan toimivuutta, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta, turvallisuutta tai yhteisöllisyyttä paikalliset lähtökohdat ja voimavarat huomioiden.

Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa voidaan käyttää sekä hankintoihin (investointeihin) että erilaisten kertaluonteisten projektien toteuttamiseen. Osallistuvan budjetoinnin käyttötalousmenoihin kohdentuvia hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat, konsertit, näyttelyt jne.

Osallistuvan budjetoinnin avustuksilla (v. 2020 yhteensä 25.000 €) voidaan rahoittaa noin 10 erilaista ja erikokoista hanketta. Rahoitettavat hankkeet eivät saa olla sellaisia, joita kunta rahoittaa muilla avustuksilla.

Avustettaville ehdotuksille on eduksi, mikäli hakija esittää myös omaa panostustaan hankkeen toteutukseen. Tämä voi koostua rahallisesta panostuksesta, aineista ja tarvikkeista tai ehdottajan omasta työpanoksesta. Hankkeen hakija vastaa sen toteutuksesta avustusehdotuksessa esittämällään tavalla.

Pöytäkirjanote

Osallistuvan budjetoinnin toteutusperiaatteet

Aikataulu

25.3. Haku on avattu
15.5. Ehdotusten viimeinen jättöpäivä
18.5. Ehdotukset tiedoksi kunnanhallitukselle
19.5. Ehdotusten käsittely johtoryhmässä
25.5. Kunnanjohtajan päätös hankkeiden rahoituksesta
25.5. Tiedottaminen sähköpostitse rahoituksen myöntämisestä hankkeiden yhteyshenkilölle
5.6. Mahdolliset ennakkoavustuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa hallintojohtajalle
10.6. Ennakkoavustukset maksetaan