Omaishoidon tuki


Viimeksi päivitetty 16.2.2017

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, lakisääteiset vapaat 2-3 vrk/kk ja omaishoitoa tukevat palvelut. Kun ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidon tukea.

Omaishoidon tuki on yksi kotona asumisen tukimuoto. Se on lakisääteinen sosiaalipalvelu (laki omaishoidon tuesta 2005/937, 2016/511), jonka järjestämisestä vastaa kunta. Mäntsälän (Mustijoen) perusturvalautakunnan vahvistamien myöntämisperusteiden mukaan omaishoidon tuella korvataan hoidettavan laitoshoito tai ympärivuorokautinen palveluasuminen. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus vaan harkinnanvarainen tuki, joka myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille, määrärahojen puitteissa.

Kriteereistä, hoitoisuusryhmien palkkiotasoista ja omaishoitajan vapaista saa lisätietoja Mäntsälän kunnan kotisivuilta:

Mäntsälän kunta – omaishoidon tuki

Yhteystiedot


Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja
Johtava ylilääkäri
Ari Laakkonen
(019) 264 5000