Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten iltapäivätoiminta


Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito/varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden mukaisesti (Sivistyslautakunta 21.11.2018 § 88). Lisätietoja varhaiskasvatuspaikkojen hakemisesta: varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komscha puh 040 174 5088 ja varhaiskasvatuksen laskutuksesta: Maarit Ahtiainen puh 040 174 5054 sekä kotisivulta /Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Toimintaa järjestetään klo 12-17 välisenä aikana. Maksu on porrastettu päivittäisen toimintaan osallistumisajan mukaan; 3h/60€/kk, 4h/80€/kk sekä 5h/100€/kk. Laskutusväli on yksi kuukausi.

Iltapäivätoiminnan paikan saaneiden lasten huoltajat sitoutuvat toimintaan koko syyslukukaudeksi, kevätlukukaudella irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Toiminnassa noudatetaan Opetushallituksen laatimia ohjeita (Perusopetuslaki 8a-luku).
Koululaisten iltapäivätoiminnasta antavat lisätietoja kunkin koulun toiminnasta vastaava rehtori.

Yhteystiedot


Pornaisten Yhtenäiskoulu, Leppis
040 3145 117

Parkkojan koulu, Reppu
040 3145 118

Mika Waltarin koulu, Kieku
040 1745 071