Avoimia työpaikkoja


Kuulutukset


Rakennusvalvonta
Rakennustarkastajan päätös 2.2.2023
nro 10/2023, nähtävillä 23.2.2023 saakka

Porvoon ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaoston pöytäkirjan 26.1.2023 nähtävilläoloilmoitus
nähtävillä 17.2.2023 saakka

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastajan päätös 26.1.2023
nro 9/2023, nähtävillä 16.2.2023 saakka

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastajan päätös 19.1.2023
nro 7/2023, nähtävillä 9.2.2023 saakka

Uudenmaan ELY-keskus
Ilmoitus kuulutuksesta, tilapäinen melu,_Numibia_Racing_Team_ry
nähtävillä 27.2.2023 saakka

Kunnanhallitus
Kirkkotien kiertoliittymän katusuunnitelmaehdotus
nro 5/2023, nähtävillä 8.2.2023 saakka