Avoimia työpaikkoja


Muita kuulutuksia ilmoitustaululla


Rakennusvalvonta
Rakennustarkastajan päätöksiä 29.4.2021
nro 29/2021, nähtävillä 20.5.2021 saakka

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastajan päätöksiä 22.4.2021
nro 28/2021, nähtävillä 16.5.2021 saakka

Porvoon ympäristöterveysjaosto
Ilmoitus ympäristöterveysjaoston pöytäkirjan 20.4.2021 nähtävilläolosta, pykälä 36 Luettelo yleisistä uimarannoista ja uimavesinäytteenottosuunnitelma vuodelle 2021
nähtävillä 14.5.2021 saakka

Vapaa-aikapalvelujen päällikkö
Vapaa-aikaohjaajan työsuhde
nähtävillä 10.5.2021 saakka

Keskusvaalilautakunta
Kuntavaalit, äänestysajat ja -paikat
nro 27/2021, nähtävillä 13.6.2021 saakka

Keskusvaalilautakunta
Kuntavaalit, valtuutettujen lukumäärä, ehdokashakemukset
nro 26/2021, nähtävillä 13.6.2021 saakka

Kunnanhallitus
Yhdistys- ja seurataloavustukset sekä yhteisöavustukset haettavana
nro 25/2021, nähtävillä 30.6.2021 saakka

Kunnanhallitus
Tamminiitty, asemakaavan muutos, voimaantulo
nro 24/2021, nähtävillä 6.5.2021 saakka

Yhtenäiskoulun rehtori
Laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuus, matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan lehtorin viransijaisuus, liikunnan lehtorin viransijaisuus
nähtävillä 7.5.2021 saakka

Rakennustarkastaja
Rakennustarkastajan päätös 18.3.2021, (päivitetty 13.4.2021)
nro 20/2021, nähtävillä 13.5.2021 saakka

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027
nähtävillä 14.5.2021 saakka

Uudenmaan liitto
Uusimaa-ohjelman 2022-2025 valmistelu on aloitettu

Uudenmaan liitto
Ilmoitus Uusimaa-kaava 2050, täytäntöönpanokielto

Uudenmaan ELY-keskus
Kuulutus ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027
Kuulutus
Linkki aineistoon
nähtävillä 2.11.2020-14.5.2021