Avoimia työpaikkoja


Ilmoitustaulu

Kunnan virallinen ilmoitustaulu on kunnantalolla pääoven vieressä osoitteessa Kirkkotie 176. Tämä kotisivuilla toimiva luettelo kuulutuksista ei vastaa virallista ilmoitustaulua.

Avoimia työpaikkoja

Muita kuulutuksia ilmoitustaululla


Porvoon ympäristöterveysjaosto
Ilmoitus ympäristöterveysjaoston pöytäkirjan nähtävilläolosta
nähtävillä 11.3.2021 saakka

Tekninen johtaja
Maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan työsuhde
nähtävillä 23.3.2021 saakka

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastajan päätöksiä 18.2.2021
nro 11/2021, nähtävillä 11.3.2021 saakka

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 11.2.2021
nro 12/2021, nähtävillä 22.3.2021 saakka

Keskusvaalilautakunta
Kuntavaalien ehdokasasettelu Pornaisten kunnassa 2021
nro 10/2021, nähtävillä 9.3.2021 saakka

Yhtenäiskoulun rehtori
Erityisluokanopettajan virkoja haettavana
nro 9/2021, nähtävillä 3.3.2021 saakka

Yhtenäiskoulun rehtori
Luokanopettajan virkoja haettavana
nro 8/2021, nähtävillä 3.3.2021 saakka

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastajan päätös 11.2.2021
nro 6/2021, nähtävillä 4.3.2021 saakka

Yhtenäiskoulun rehtori
Matemaattisten aineiden lehtorin virka haettavana
nro 5/2021, nähtävillä 8.3.2021 saakka

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027
nähtävillä 14.5.2021 saakka

Uudenmaan liitto
Uusimaa-ohjelman 2022-2025 valmistelu on aloitettu

Uudenmaan liitto
Ilmoitus Uusimaa-kaava 2050, täytäntöönpanokielto

Uudenmaan ELY-keskus
Kuulutus ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027
Kuulutus
Linkki aineistoon
nähtävillä 2.11.2020-14.5.2021