Ikäihmisten palvelut


Tavoitteenamme:
  • Ikäihmisten palvelut ovat asiakaslähtöisiä huomioiden yksilölliset voimavarat
  • Ikäihmisten palvelut ovat helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja asiantuntevia
  • Alueellinen palvelurakenne on yhdenmukainen ja painopisteenä on ikäihmisten kotona asuminen
  • Lähi-, keskitetyt ja maakunnalliset ikäihmisten palvelut muodostavat tarkoituksen mukaisen kokonaisuuden

Turvapalvelut


Tavoitteena on, että asukas kokee kodissaan turvallisuutta. Hänen asuin- ja elinympäristönsä ovat esteettömiä, jotta niissä on mahdollista asua, elää ja liikkua toimintakyvyn heikentyessäkin. Tukipalvelujen tavoitteena on tunnistaa ja estää kotona asumisen turvallisuusriskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oikein suunnitelluilla turvallisuuspalveluilla.

Palveluilla voidaan ehkäistä myös siirtymistä raskaampaan tai vahvempaan tukea sisältävään asumispalveluun. Palvelut järjestetään ostopalveluna. Kuntayhtymä pääasiassa kilpailuttaa palvelut kuten turvapuhelinpalvelun, jolla varmistetaan palvelun saatavuus, laadukkuus ja alueellinen tasapuolisuus. Lisäksi osa palveluista järjestetään vahvassa kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa.

Turvapalvelut

Kuntoutus, terapia ja apuvälineet


Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa asiakkaillemme kuntoutuspalveluita kaikissa jäsenkunnissamme. Kuntoutuspalveluitamme ovat terapiapalvelut, kuten toiminta-, puhe- ja fysiotepia sekä harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus, jota toteutetaan kotona, osastoilla ja ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat myös apuvälinepalvelumme.

Kuntoutus, terapia ja apuvälineet

Kotona asumista tukevat palvelut