Ikäihmisten palvelut


Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tuottaa ikääntyneiden palveluja jäsenkuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) asukkaille.
Tavoitteenamme:
 • Ikäihmisten palvelut ovat asiakaslähtöisiä huomioiden yksilölliset voimavarat
 • Ikäihmisten palvelut ovat helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja asiantuntevia
 • Alueellinen palvelurakenne on yhdenmukainen ja painopisteenä on ikäihmisten kotona asuminen
 • Lähi-, keskitetyt ja maakunnalliset ikäihmisten palvelut muodostavat tarkoituksen mukaisen kokonaisuuden

Olemme mukana hallituksen kärkihankkeessa, jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) yhdenvertaisiksi, hyvin koordinoiduiksi ja kustannusten kasvua hillitseviksi palveluiksi.

Ikäihmisten palvelut

Turvapalvelut


Tavoitteena on, että asukas kokee kodissaan turvallisuutta. Hänen asuin- ja elinympäristönsä ovat esteettömiä, jotta niissä on mahdollista asua, elää ja liikkua toimintakyvyn heikentyessäkin. Tukipalvelujen tavoitteena on tunnistaa ja estää kotona asumisen turvallisuusriskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oikein suunnitelluilla turvallisuuspalveluilla.

Palveluilla voidaan ehkäistä myös siirtymistä raskaampaan tai vahvempaan tukea sisältävään asumispalveluun. Palvelut järjestetään ostopalveluna. Kuntayhtymä pääasiassa kilpailuttaa palvelut kuten turvapuhelinpalvelun, jolla varmistetaan palvelun saatavuus, laadukkuus ja alueellinen tasapuolisuus. Lisäksi osa palveluista järjestetään vahvassa kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa.

Tukipalvelun eri muotoja:

 • Asunnon muutostyöt
 • Esteettömyys
 • Turvateknologiaan (kuten turvapuhelimet ja erilaiset hälyttimet) liittyvät palvelut

Linkki Keusoten sivuille

Kuntoutus ja apuvälineet


Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä tuottaa asiakkaillemme kuntoutuspalveluita kaikissa jäsenkunnissamme. Kuntoutuspalveluitamme ovat terapiapalvelut, kuten toiminta-, puhe- ja fysiotepia sekä harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus, jota toteutetaan kotona, osastoilla ja ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutuspalveluihin kuuluvat myös apuvälinepalvelumme.

Linkki Keusoten sivuille

Yksityiset palveluntuottajat

Yksityiset sosiaalipalvelun tukipalvelujen tuottajat voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yksityisten sosiaalipalvelun tukipalvelujen tuottajien tarjoamia palveluja ovat esim.

 • ateriapalvelut
 • vaatehuoltopalvelut
 • kylvetyspalvelut
 • siivouspalvelut
 • kuljetuspalvelut
 • saattajapalvelut
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • henkilökohtainen apu
 • muut edellä mainittuihin rinnastettavat palvelut

Kotiin annettavia tukipalveluja voi ostaa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta silloin, kun se itselle sopii. Ostettaessa suoraan palveluntuottajilta, asukas voi hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä. Palveluja ostettaessa on tärkeä huomioida myös mahdollinen yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus. Saadakseen palveluita arvonlisäverottomasti, on palvelun osto valittava  alueella rekisteröityneeltä yksityiseltä sosiaalipalvelujen tarjoajalta.  Palveluntuottajien puolestaan tulee tehdä palvelujen tuottamisesta ilmoitus Keusotelle.

Keusoten sivuilta löytyvät rekisteröityneet palveluntuottajat ja tarkemmat tiedot.

Kotona asumista tukevat palvelut ja tuottajat