Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus


Tiedot päivitetty 5.9.2018.

Arkisin klo 8.00 – 9.00 puh. 040 314 6703. Neuvontapuhelimeen voi myös jättää viestin ja puhelinnumeron, jolloin palvelusta soitetaan takaisin seuraavalla puhelinajalla.

Yhteydenottopyyntö sähköpostitse: ika.neuvonta(at)mantsala.fi.

Palveluohjaus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumista tukevien ja helpottavien palveluiden löytämiseksi.

Tilanteen mukaan kotiin vietävien palveluiden tarvetta selvitetään ensisijaisesti kotikäynnillä yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. Käynnillä arvioidaan ikääntyvän kokonaistilannetta, asumisolosuhteita sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä suoriutua arkisista perustoiminnoista omassa kodissaan sekä mahdollista tuen ja palvelujen tarvetta.

Palveluohjausyksikössä työskentelevät ovat terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia. Lisäksi he tekevät tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Neuvokas


Neuvokas on matalan kynnyksen neuvontapalvelua Mäntsälän Citymarketin tiloissa maanantaisin (ei juhlapyhinä) klo 10.00 – 12.00.

Palvelu on sosiaali- ja terveysalan maksutonta neuvontaa ja ohjausta, johon kuuluu mm.

  • harrastus- ja viriketoimintaan liittyvät asiat
  • ikäihmisten palvelut
  • asumiseen liittyvät palvelut
  • terveysneuvonta
  • sosiaaliohjaus
  • palveluohjaus eri toimijoiden pariin

Lisäksi Neuvokkaassa järjestetään eri toimijoiden yhteistyönä teematapahtumia ajankohtaisista aiheista.

Laajemmat tiedot ikäihmisten palveluista löytyvät Mäntsälän kunnan kotisivuilta. Sivuilta löytyvät esim. veteraanien palvelut ja tiedot potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta.
Lisätietoja ikäihmisten palveluista. 

Turvapuhelin


Päivitetty 7.8.2018

Turvapuhelinpalvelulla turvataan yksin asuvan iäkkään, pitkäaikaissairaan tai vammaisen jokapäiväistä elämää. Turvapuhelin on laite, joka voidaan asentaa joko tavallisen lankapuhelimen yhteyteen tai gsm-liittymään. Siihen kuuluu langaton turvahälytysranneke, jonka nappia painamalla saa puheyhteyden auttajahenkilöstöön kaikkina vuorokauden aikoina.

Puhelimitse tehtävän arvioinnin perusteella kotiin lähetetään tarvittaessa hoitaja auttamaan tai tarkistamaan asiakkaan vointi. Turvapuhelimeen on mahdollista liittää myös muita turvallisuutta lisääviä palveluita.

Mäntsälän kunta on tehnyt turvapuhelinpalvelusta järjestämissopimuksen 1.3.2015 alkaen MainioVire Oy:n kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat sekä Mäntsälä että Pornainen.

Lisätietoja: Palveluohjaaja Liisa Sulopuisto, puh. 040 314 5741.

Turvapuhelinpalvelun hinnasto 2018

Ikäihmisten palvelut/turvapuhelin 

Apuvälinepalvelu


Jokapäiväiseen elämään liittyviä apuvälineitä lainataan kunnan asukkaille, joiden omatoiminen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi.
Tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä, kuten rollaattoreita, pyörätuoleja, kyynärsauvoja, sängynjalan korottajia sekä WC-korottajia ja suihkutuoleja lainataan myös tilapäiseen tarpeeseen esimerkiksi tapaturman tai leikkauksen jälkeen.
Apuvälineen laina-ajan kesto arvioidaan henkilökohtaisesti lainauksen yhteydessä.

Apuvälinepalvelua ovat apuvälineisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus, apuvälineen tarpeen arviointi, sovitus, käytön ohjaus, lainaus ja huolto.

Apuvälinepalvelu on maksutonta.
Apuvälinepalvelu toimii ilman ajanvarausta.

Apuvälineiden saatavuusperusteet Keski-Uudenmaan alueella

HUS yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2015

Tietovinkkejä seniori-ikäisille


Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa

Mäntsälän kansalaisopiston ikäihmisten tietotekniikkaryhmä on julkaissut Seniori-ikäisten tietokanavan, joka sisältää nettivinkkejä Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan seutujen ikäihmisille. Tarkoitus on helpottaa seniori-ikäisten tiedonhakua tuomalla tarjolle oman alueen tärkeitä ja hyödyllisiä nettiosoitteita.

Nyt julkistettava portaalisivusto on tuotettu täysin ikäihmisten omin voimin Mäntsälän kansalaisopiston ikäihmisten tietotekniikkaryhmässä. Portaalityöpajaan kuuluu tällä hetkellä 11 jäsentä. Työryhmää on ohjannut kansalaisopiston tietotekniikan opettaja FM Katriina Karkimo. Nettiportaali löytyy osoitteesta https://sites.google.com/site/tietokanava/

Linkki Seniori-ikäisten tietokanavaan löytyy myös opiston kotisivuilta osoitteesta www.mantsalanopisto.fi

Yhteystiedot


Neuvontapuhelin
040 314 6703
Ma – pe 8:00 – 9:00
ika.neuvonta(at)mantsala.fi

Neuvokas
K-Citymarket Mäntsälä
Sälinkääntie 2,
04600 Mäntsälä

Maanantaisin (ei juhlapyhinä) 10:00 – 12:00

Turvapuhelinpalvelu
Palveluohjaaja
Liisa Sulopuisto
040 314 5741
liisa.sulopuisto(at)mantsala.fi