Asiointi verkossa


Rakennuslupia, poikkeuslupia ja suunnittelutarveratkaisuja sekä ympäristölupia voi hakea myös sähköisesti

Valtakunnallinen sähköinen asiointipalvelu on lupapiste.fi . Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Pornaisten alueella.

Huomioithan, että rakentamisen lupahakemuksiin tarvitaan silti vastuullisia henkilöitä kuten suunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia.

Yleisesti rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta saat myös tietoa em. sivustojen kautta.

Huom. Pornaisten tonttitarjonnasta saat lisätietoja www.meidänpornainen.fi –kautta.

Julkipanoilmoitukset

Edellä mainituissa lupa-asioissa ilmoituksiin ja päätöksiin voi tutustua Pornaisten osalta ilmoitushaun (hakusana Pornainen)  lupapiste.fi/app/fi/bulletins kautta.

Linkkejä

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021)