Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto


Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto:

Asiakaspalvelu

Oikeusaputoimisto on avoinna arkisin kello 8.00-16.15

Aika vastaanotolle on varattava etukäteen.
Puhelimitse voi ajan varata numerosta 029 56 60230.
Ajanvaraus ajanvaraus ma-pe klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.30

Oikeusavun virastosähköpostiosoite on keski-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at) -merkki korvataan @ -merkillä.

Ajanvarauksen voi tehdä myös sähköisesti. Avautuu uuteen ikkunaan

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

  • avioero, ositus, elatusapu, avioehto
  • testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako
  • velallisen, velkojan tai takaajan avustaminen
  • työpalkkasaatava, työsopimuksen purku, irtisanominen
  • vuokrasaatava, irtisanominen, häätö
  • kauppakirja, kaupanpurku, hinnanalennus
  • rikoksesta epäillyn tai rikoksen uhrin avustaminen, lähestymiskielto
  • valitukset esimerkiksi toimeentulotukea, huostaanottoa, Kelan korvauksia koskevissa asioissa.

Oikeusapua ei myönnetä, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys tai jos oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä.

Oikeusapua ei anneta, jos asianosaisella on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä esimerkiksi kotivakuutukseen, ammattiliiton vakuutukseen tai maatilavakuutukseen. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää, jos hakija on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu korvauksettomaan oikeusapuun.

Oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, mutta muussa elinkeinotoimintaa koskevassa asiassa vain, jos siihen on erityistä syytä.