Lupa katualueen käyttöön


Katualueen käyttöön luvan myöntää tekninen johtaja. Tekniselle johtajalle osoitetaan vapaamuotoinen hakemus, jossa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: osoite, mitä lupahakemus koskee, mitä on suunniteltu tehtäväksi, ajankohta ja luvan hakija ja tämän yhteystiedot (sähköposti, puhelin ja katuosoite, liitteeksi mahdolliset suunnitelmat ja selvitykset. Luvan myöntäminen on harkinnanvarainen. Käsittelyyn saattaa liittyä taksoja tai muita käsittelymaksuja tai ehtoja.

Hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen kadut@pornainen.fi
Käsittelylle tulee varata aikaa ainakin 2 viikkoa.