Pornaisten koulut


Pornaisten kunnan alueella sijaitsee kolme koulua, joissa on opetusta aina yhdeksänteen luokkaan asti.

Tältä sivulta saat tietoa kouluista ja kunnan koulutoimesta sekä löydät pikalinkit suoraan koulujen omille sivuille. Kouluarkeen liittyvissä asioissa yhteydenotot kannattaa ohjata suoraan kouluille.

Lupa-asioissa ja oppilaskorttiasioissa ensisijainen kontakti on toimistosihteeri Neija Parviainen: 040 527 7653.

Koulujen työajat lukuvuodelle  2022-23


Lukuvuosi 2022-2023

Ensimmäisenä koulupäivänä koulut aloittavat klo 9.00

Syyslukukausi 9.8. – 22.12.2022
syysloma vko 42
joululoma 23.12.2022 – 8.1.2023

Kevätlukukausi 9.1. – 3.6.2023
talviloma vko 8
pe 19.5.2023 on vapaapäivä

Koulukohtaiset yhteystiedot


Ajankohtaista


Yhteystiedot


Hallinto
Kirkkotie 176,
07170 Pornainen
040 174 5015

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015
jari.ware@pornainen.fi

Oppilashallinto:

Toimistosihteeri
Neija Parviainen
040 527 7653
neija.parviainen@edu.pornainen.fi  

Oppilashuoltohenkilöstö:

Koulupsykologi
Kirsi Putous
040 807 4191

Koulukuraattori
Minna Syrjäpalo- Lindfors
040 807 4192

Kouluterveydenhoitajat
Mika Waltarin koulu ja Yhtenäiskoulu luokat 4-9
Leena Myrtenblad
050 497 0023

Parkkojan koulu ja Yhtenäiskoulu luokat 1-3
Jenni Tikkanen
050 497 0067

Mika Waltarin koulu


Esiopetus – 6 lk

Pornaisissa, Laukkosken kauniissa ja rauhallisessa kylässä toimii uusi, tammikuussa 2015 toimintansa aloittanut Mika Waltarin koulu. Mika Waltariin kouluun siirtyivät vanhat kyläkoulut: Laukkosken koulu ja Jokimäen koulu.

Koulussamme on oppilaita ensimmäisestä kuudenteen luokkaan ja lisäksi jo vuodesta 1996 toiminut erillinen esiluokka. Yhteensä meillä on 143 oppilasta, kahdeksan opettajaa, kaksi koulunkäynninohjaajaa ja kaksi api-toiminnanohjaajaa. Lisäksi koulussamme on ravitsemustyöntekijä-siistijä ja siistäjä.

Koulun verkkosivuille

Pornaisten yhtenäiskoulu


Esiopetus – 9 lk

Pornaisten perusopetuksessa tavoitteena on toimiva vuorovaikutus, oppilaiden osallisuuden edistäminen, kiireettömyys sekä myönteinen ja rauhallinen oppimisilmapiiri. Kannustaminen, oppimisen ilon löytäminen ja toisen huomioon ottaminen ovat toimintakulttuurin ytimessä. Toiminnassa huomioidaan fyysinen aktiivisuus ja toiminnallisuus, oppimisympäristöjen ja oppimistapojen monipuolisuus, ajattelutapojen ja itsestä huolehtimisen taitojen kehittäminen sekä luovuuden tukeminen. Esiopetuksessa oppilaita on 35, alakoulun oppilaita 247 ja yläkoulun oppilaita 275.

Koulun verkkosivuille

Parkkojan koulu


Esiopetus – 6 lk

Parkkojan koulu on 132:n oppilaan koulu Pornaisissa, Halkiantien varrella keskellä uusmaalaista maalaismaisemaa. Koulumme on pieni, kodikas kyläkoulu, jossa huomioimme oppilaat yksilöinä. Meillä on oppilaita luokka-asteilta 0-6.

Toiminta-ajatuksemme mukaan koulumme tehtävänä on antaa lapselle perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-opintoja varten ja kasvattaa lasta turvallisessa, kannustavassa ja viihtyisässä oppimisympäristössä kohti oman elämän hallintaa.

Koulun toimintakulttuurissa painotetaan myönteistä ja suvaitsevaa ilmapiiriä, joka virittää halun oppia ja aktivoi työskentelemään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Kunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien päämääränä on vastuullisen toiminnan kautta itsenäiseen ajatteluun kasvaminen.

Koulun verkkosivuille