Kotihoito


Kotihoito on säännöllistä asiakkaan kotiin vietävää hoiva- ja hoitoapua. Se sisältää tarvittavan sairaanhoidollisen avun, henkilökohtaisen hoivan ja kodin asianmukaisista olosuhteista huolehtimisen.  Kotihoidon palvelun tavoitteena on tukea asiakasta selviytymään jokapäiväisessä elämässä tämän yksilölliset voimavarat huomioiden.

Kotihoito toteutuu yhteistyössä lääkärin ja hoitohenkilöstön kanssa. Palvelu toteutuu yksilöllisesti, yhdessä asiakkaan kanssa laadittavan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kotihoidon palvelua on mahdollista saada myös lyhytaikaiseen tarpeeseen. Tilapäisessä kotihoidossa painottuvat asiakkaan sairaanhoidollisset tarpeet, kuten lääkehoidon toteutuksen tukeminen.

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Kotihoidon palvelu on suunnattu pääsääntöisesti ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoidollista apua kotona selviytymisensä tueksi. Palvelu myönnetään kuntayhtymän myöntämisperusteita noudattaen.

Kotihoidon palveluihin hakeutuminen käynnistyy yhteydenotolla ikäihmisten asiakasohjaukseen. Asiakasohjauksessa selvitetään yhdessä ikääntyneen ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa voimavaroja ja tuen tarpeita (palvelutarpeen arviointi).

Jos palvelutarve edellyttää kotihoidon käynnistämistä, alkaa asiakkuus aina määräaikaisella arviointijaksolla. Sen aikana  hoito- ja kuntoutushenkilöstö arvioi yhdessä ikäihmisen ja hänen omaistensa kanssa vielä tarkemmin tilannetta sekä tukee aktiivisesti toimintakyvyn ja voimavarojen vahvistumista. Arviointijakson jälkeen kotihoito voi jatkua säännöllisenä palveluna tai tarvittava tuki voidaan järjestää muulla tavoin, esimerkiksi palvelusetelillä tai tukipalvelujen avulla.

Kotihoidon palvelu on maksullista. Säännöllisestä palvelusta peritään tuloihin ja palvelun määrään perustuva kuukausimaksu. Arviointijakson maksu on vuorokausiperusteinen ja tilapäisen kotihoidon palvelusta peritään käyntikohtainen maksu.

Uudet asiakkaat

Ikääntyneiden asiakasohjaus puh. 019 226 0403 ma – to klo 8.00 – 15.00 ja pe klo 8.00 – 13.00.

Huoli-ilmoitus

Lisätietoa Keusoten sivuilta

Yhteystiedot


Hoitajien päivystyspuhelin
050 497 2156
Sairaanhoitaja
050 497 1757