Kotihoito


Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa vahvistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti kotihoidon palvelujen piiriin hyväksytyille asiakkaille. Kotihoito tukee, auttaa ja opastaa asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista ja hoitotoimenpiteistä.

Palvelujen toteutuksessa keskeisinä toimintaperiaatteina ovat toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työote, omahoitajuus ja sujuva viestintä. Näiden periaatteiden avulla tuetaan ja ylläpidetään asiakkaan omatoimisuutta, sekä varmistetaan tarpeen mukaiset riittävät ja saumattomat palvelut kotihoidon asiakkaalle.Pornaisissa kotihoito toimii klo 7.00 – 21.30 välisenä aikana jokaisena viikonpäivänä.

Sairaanhoitaja on tavattavissa ma – pe klo 7.30 – 15.30.

Asiantuntijasairaanhoitaja
040 314 6771

  • Kotihoidon uudet asiakkaat ja palvelutarpeen arvioinnit ilman kotihoidon asiakkuutta.

Hoitajien päivystyspuhelin
040 314 5135
klo 7.00 – 21.30 välisenä aikana

  • Kiireelliset ja akuutit asiakasasiat.

Sairaanhoitaja
040 314 5092
Puhelinaika arkisin klo 12.00 – 13.00

Kotihoidon toimistosihteeri (asiakaslaskutus)
040 314 5744 

  • Kotihoidon laskutus
  • Omaishoidon tuen palkkioiden maksatukseen liittyvät asiat

Osastonhoitaja
040 314 5925

Ateriapalvelu

Ateriapalvelun ateriat valmistaa ja kuljettaa Posti Oy Aurinkomäessä sijaitsevasta toimipisteestä. Aterian voi saada kylmänä ma, ke ja pe.

Ateriapalvelua myönnetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut niin, että hänellä on vaikeuksia suoriutua ruokaostoksista ja ruoanvalmistuksesta. Aterioissa huomioidaan ruokavalion mukaiset tarpeet.

Sotainvalidit voivat saada lounasseteleitä, joilla he voivat ruokailla ravitsemusliikkeissä.

Oikeuden ateriapalveluun myöntää kotihoidon asiakkaille kotihoidon osastonhoitaja ja muille palveluun oikeutetuille asiakkaille palveluohjaaja.

Kotihoidon asiakkaiden ateriapalvelutarpeen arvioinnista vastaavat kotihoidon sairaanhoitaja ja muiden asiakkaiden osalta palveluohjaaja. Asiakkaille joilla ei ole vielä voimassaolevia kotihoidon palveluja, ateriapalvelutarpeen arvioinnista vastaa kotiutustiimi palvelutarpeen arviointikäynnin yhteydessä.

Tiedustelut:
Sairaanhoitaja
040 314 5092.

Päivitetty 5.9.2018

Yhteystiedot


Asiantuntijasairaanhoitaja
040 314 6771

Hoitajien päivystyspuhelin
040 314 5135
klo 7.00 – 21.30 välisenä aikana

Sairaanhoitaja
040 314 5092
Puhelinaika arkisin klo 12.00 – 13.00

Laskutus
Kotihoidon toimistosihteeri
040 314 5744 

Ateriapalvelu
Sairaanhoitaja
040 314 5092