Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa


Pornaisten varhaiskasvatuksessa seurataan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista säännöllisesti yhteistyössä ryhmän henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) kanssa. Tämä on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Henkilöstö havainnoi ja arvioi lasten kehitystä sekä mahdollisia tuen tarpeita. Ryhmän opettaja vastaa tarvittavan tuen käynnistämisestä ja toteutuksesta yhteistyössä huoltajien, muun henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen esimiehen kanssa.

Lähtökohtana tuen järjestämiselle on lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tuen tarpeet. Kasvun ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Riittävän aikaisin huomatulla ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä on lapsen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen, mahdollisten tutkimusten tarpeellisuuden arvioiminen sekä olla mukana varhaiskasvatusryhmien arjessa sekä palavereissa suunnittelemassa tukitoimien järjestämistä. Arjen päävastuu lapsen kehityksen ja oppimisen tuesta on aina ryhmien henkilöstöllä, joita erityisopettaja ohjaa ja tukee.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan sähköisesti Wilmassa olevaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen tuen muoto, tavoitteet varhaiskasvatuksessa, mahdolliset tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi.

Pornaisten varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmiportainen tuki: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Kuvio: Kasvun ja oppimisen tuki


Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Wanhan koulun päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, yksityinen varhaiskasvatus)
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Linnunlaulun päiväkoti)
Niina Keränen
040 611 7621