Yksityinen varhaiskasvatus


Yksityistä hoitopaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä hoitopaikoista. Päätöksen yksityisen hoitopaikan saamisesta tekee palvelun tuottaja joko kirjallisesti tai suullisesti. Yksityisen hoidon tuki edellyttää kuitenkin kirjallista hoitosopimusta.

Lapsi ei voi olla yhtä aikaa kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 1.2.2020 alkaen


Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 173,95 e/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 146,29 e/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 64 e/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna.

Valtakunnallisen yksityisen hoidon tuen lisäksi Pornaisten varhaiskasvatuksessa maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen lapsikohtaista kuntalisää. (Pornaisten sivistyslautakunta 29.1.2020 § 3)

Kuntalisä on lapsikohtainen ja määräytyy hoitoaikojen ja hoitopaikan mukaisesti. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemalle yksityiselle palvelun tuottajalle.

Päiväkotihoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla enintään 20h/viikko 345 € ja kokopäivähoidossa 700 € ja yli 3-vuotiailla enintään 20h/viikkoa 245 € ja kokopäivähoidossa 460 €.

Ryhmäperhepäivähoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla enintään 20h/viikko 250 € ja kokopäivähoidossa 550 € ja yli 3-vuotiailla enintään 20h/viikko 144 € ja kokopäivähoidossa 390 €.

Perhepäivähoidossa hoitajan kotona kuntalisän suuruus/lapsi/kk kokopäivähoidossa on alle kouluikäisillä 250 €. Mikäli lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20h/viikko, kuntalisää ei makseta.

Kunta maksaa lisäksi mahdolliset sisarus- /vuorohoitolisät mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Lapsen kotona


Mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan kotiinsa tai useampi perhe palkkaa yhdessä ns. kolmiperhepäivähoitajan, kuntalisän suuruus on kokopäivähoidossa alle kouluikäisille 330 €.  Lisäksi kunta maksaa mahdolliset vuorohoitolisät, mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Hakeminen


Yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää haetaan KelaltaMahdolliset sisarus-/vuorolisät haetaan kunnalta.

Tarkempia tietoja yksityisen hoidon tuesta ja siihen liittyvistä kunnallisista lisistä saa varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komschalta puh. 040 174 5088. satu.komscha(at)pornainen.fi

Päiväkodit


Päiväkoti Tammenterho

päiväkodin johtaja Heidi Honkanen
044 059 7412
Halkiantie 299, 07190 Halkia
ryhmis.tammi@gmail.com
varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille

Ryhmäperhepäivähoito


Ryhmäperhepäivä-hoito


Ryhmis Naperotupa

Johtaja Riikka Pirinen
naperotupa@gmail.com
045 7871 4353
Makasiinikuja 1, 07170 Pornainen

Varhaiskasvatusta 1 – 6 -vuotiaille, myös
tilapäishoitoa ja varahoitoa;

Esikoululaisten ja koululaisten ap- ja ip-hoitoa,
myös loma-aikoina

Yksityiset perhepäivähoitajat


Yksityiset perhepäivä-hoitajat


Tietoja yksityisistä perhepäivähoitajista antaa varhaiskasvatuksen ohjaaja puh. 040 174 5088.

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015