Yksityinen varhaiskasvatus


Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä varhaiskasvatusyksiköistä. Päätöksen yksityisen varhaiskasvatuspaikan saamisesta tekee palvelun tuottaja joko kirjallisesti tai suullisesti. Yksityisen hoidon tuki edellyttää kuitenkin kirjallista hoitosopimusta.

Lapsi ei voi olla yhtä aikaa kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 1.8.2022 alkaen


Kela maksaa yksityisen hoidon tukea, johon kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi Pornaisten kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Kela maksaa

  • hoitorahaa 184,61 e/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 155,24 e/kk/lapsi

Esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevat lapset:

  • hoitoraha 67,92 e/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna

1.8.2022 alkaen perhe voi saada yksityisen hoidon tukea vain vähintään kuukauden mittaiselta yhtäjaksoiselta ajalta. Kuukautta lyhyempiä tukijaksoja ei siis enää lasketa yhteen.

Valtakunnallisen yksityisen hoidon tuen lisäksi Pornaisten varhaiskasvatuksessa maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen lapsikohtaista kuntalisää. (Pornaisten sivistyslautakunta 29.1.2020 § 3)

Kuntalisä on lapsikohtainen ja määräytyy varhaiskasvatusaikojen ja varhaiskasvatuspaikan mukaisesti. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä maksetaan perheen valitsemalle yksityiselle palvelun tuottajalle.

Päiväkotihoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla enintään 25h/viikko 345 € ja kokopäivähoidossa 700 € ja yli 3-vuotiailla enintään 25h/viikkoa 245 € ja kokopäivähoidossa 460 €.

Ryhmäperhepäivähoidossa kuntalisän suuruus/lapsi/kk on alle 3-vuotiailla enintään 25h/viikko 250 € ja kokopäivähoidossa 550 € ja yli 3-vuotiailla enintään 25h/viikko 144 € ja kokopäivähoidossa 390 €.

Perhepäivähoidossa hoitajan kotona kuntalisän suuruus/lapsi/kk kokopäivähoidossa on alle kouluikäisillä 250 €.

Kunta maksaa lisäksi mahdolliset sisarus- /vuorohoitolisät mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Lapsen kotona


Mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan kotiinsa tai useampi perhe palkkaa yhdessä ns. kolmiperhepäivähoitajan, kuntalisän suuruus on kokopäivähoidossa alle kouluikäisille 330 €.  Lisäksi kunta maksaa mahdolliset vuorohoitolisät, mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Hakeminen


Yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää haetaan KelaltaMahdolliset sisarus-/vuorolisät haetaan kunnalta.

Tarkempia tietoja yksityisen hoidon tuesta ja siihen liittyvistä kunnallisista lisistä saa varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komschalta puh. 040 174 5088 satu.komscha@pornainen.fi

Päiväkodit


Päiväkoti Tammenterho

Päiväkodin johtaja Heidi Kousa
044 059 7412
Halkiantie 299, 07190 Halkia             

ptammenterho@gmail.com                         

varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille

Ryhmäperhepäivähoito


Ryhmäperhepäivä-hoito


Ryhmis Naperotupa

Johtaja Riikka Pirinen
naperotupa@gmail.com
045 7871 4353
Makasiinikuja 1, 07170 Pornainen

Varhaiskasvatusta 1 – 6 -vuotiaille, myös
tilapäishoitoa ja varahoitoa;

Esikoululaisten ja koululaisten ap- ja ip-hoitoa,
myös loma-aikoina

Yksityiset perhepäivähoitajat


Yksityiset perhepäivä-hoitajat


Tietoja yksityisistä perhepäivähoitajista antaa varhaiskasvatuksen ohjaaja puh. 040 174 5088

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015