Varhaiskasvatuspalvelut


Varhaiskasvatus-palvelut


Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksesta vinkkejä kotiin arjen tueksi

 

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Ole yhteydessä varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komschaan (p. 040 174 5088), kun pohdit minkälainen varhaiskasvatus sopisi parhaiten lapsellesi. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kerhotoiminta, kunnallinen varhaiskasvatus, yksityinen varhaiskasvatus tai lapsen hoitaminen kotona.

Wilma – varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Pornaisten kunta ottaa vuoden 2019 aikana vaiheistetusti käyttöön varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmäksi Wilman.

Alla linkki sähköiseen hakemukseen varhaiskasvatukseen/päivähoitoon:
wilma.pornainen.fi/connect/daycare

Lisätietoja Pornaisten kunnan varhaiskasvatuksesta:

Varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komscha, puh. 040 174 5088
Palveluohjaus, perhepäivähoito, yksityinen varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus/ kerhotoiminta

Päiväkodin johtaja Hanna Rintanen, puh. 040 314 5085
Linnunlaulun päiväkoti ja Wanhan puukoulun päiväkoti (ent. Aurinkolinna)

Laskentasihteeri Ritva-Liisa Takkinen, puh. 040 174 5054
varhaiskasvatuksen maksut ja laskutus

Sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Hallanaro, puh. 040 174 5016
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@edu.pornainen.fi

Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.

Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa.

Pornaisten kunta tarjoaa alueillaan asuville perheille kunnallista varhaiskasvatusta. Vanhemmat voivat joko valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lapsen hoitaminen kotona kotihoidontuella on kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Varhaiskasvatukseen sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.

Varhaiskasvatus voi olla osa- tai kokoaikaista tai vuorohoitoa varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Kerhotoiminta on osa avointa varhaiskasvatusta, joka tarjoaa palveluja kotona oleville lapsille.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 17 §
Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle 12 § mukaisen kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhemman tai muun huoltajan toivomassa muodossa.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatusta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päiväkotihoito


Päiväkodissa lapsi voi olla kokopäivä-, osapäivä- tai osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa.

Päiväkotien lapsiryhmät ovat erilaisia, mm. alle 3-vuotiaiden ryhmiä, 3-5-vuotiaiden ryhmiä tai sisarusryhmiä. Ryhmien koko vaihtelee lasten iän mukaan 12-24 lasta per ryhmä.

Toiminta pohjautuu valtakunnalliseen ja kunnan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu). Päiväkodissa lapsia ohjaavat varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat sekä avustajat.

Perhepäivähoito


Ohjattu perhepäivähoito on kunnan ylläpitämää yksityisessä kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa kokopäiväisesti neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osa-aikainen esikoululainen tai koululainen mukaan lukien hänen omat alle kouluikäiset lapsensa. Perhepäivähoitoa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komscha puh. 040 174 5088.

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Päiväkodin johtaja
Hanna Rintanen
040 314 5085

Laskentasihteeri
Ritva-Liisa Takkinen
040 174 5054

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015