Varhaiskasvatuspalvelut


Varhaiskasvatus-palvelut


Ajankohtaista

 

Varhaiskasvatuksesta tukea vanhemmuuteen

Lue miten perheitä ja vanhemmuutta tuetaan Pornaisten varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Jos tarvitset lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista tai haluat keskustella lapsellesi sopivimmasta vaihtoehdosta tai muuttaa hakemuksen tietoja, voit olla yhteydessä: varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komscha satu.komscha@pornainen.fi p. 040 1745088.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja ovat kunnallinen varhaiskasvatus (päiväkodit ja perhepäivähoito), kerhotoiminta, yksityinen varhaiskasvatus tai lapsen hoitaminen kotona.

Wilma – varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Pornaisten kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Wilma-järjestelmä, jonka kautta mm. haetaan varhaiskasvatukseen ja kerhotoimintaan.

Alla linkki sähköiseen hakemukseen varhaiskasvatukseen/päivähoitoon:
http://pornainen.inschool.fi/connect/daycare

Pornaisten kunnan varhaiskasvatuksen yhteystietoja

Sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015

Varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komscha, puh. 040 174 5088

Päiväkodin johtaja Hanna Saarinen, puh. 040 314 5085
Linnunlaulun päiväkoti ja Wanhan puukoulun päiväkoti (ent. Aurinkolinna)

Laskentasihteeri Leena Välimäki, puh. 040 541 0537
varhaiskasvatusmaksujen laskutus

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pornainen.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tiina Hallanaro, puh. 040 174 5016
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@edu.pornainen.fi

Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.

Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa.

Pornaisten kunta tarjoaa alueillaan asuville perheille kunnallista varhaiskasvatusta. Vanhemmat voivat joko valita kunnallisen varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lapsen hoitaminen kotona kotihoidontuella on kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehto. Varhaiskasvatukseen sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.

Varhaiskasvatus voi olla osa- tai kokoaikaista tai vuorohoitoa varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Kerhotoiminta on osa avointa varhaiskasvatusta, joka tarjoaa palveluja kotona oleville lapsille.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 17 §
Lapsen vanhemman tai muun huoltajan, joka haluaa lapselle 12 § mukaisen kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatusta on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhemman tai muun huoltajan toivomassa muodossa.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatusta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päiväkotihoito


Päiväkodissa lapsi voi olla kokopäivä-, osapäivä- tai osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa.

Päiväkotien lapsiryhmät ovat erilaisia, mm. alle 3-vuotiaiden ryhmiä, 3-5-vuotiaiden ryhmiä tai sisarusryhmiä. Ryhmien koko vaihtelee lasten iän mukaan 12-21 lasta per ryhmä.

Toiminta pohjautuu valtakunnalliseen ja kunnan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu). Päiväkodissa lapsia ohjaavat varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat sekä avustajat.

Perhepäivähoito


Ohjattu perhepäivähoito on kunnan ylläpitämää yksityisessä kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa kokopäiväisesti neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osa-aikainen esikoululainen tai koululainen mukaan lukien hänen omat alle kouluikäiset lapsensa. Perhepäivähoitoa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komscha, puh. 040 174 5088

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Päiväkodin johtaja
Hanna Saarinen
040 314 5085

Varhaiskasvatusmaksujen laskutus
Leena Välimäki
040 541 0537

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Wanhan koulun päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, yksityinen varhaiskasvatus)
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Linnunlaulun päiväkoti)
Niina Keränen
040 611 7621

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015

Varhaiserityiskasvatus

Päivityksessä