Vammaispalvelut


Vammaispalvelujen tarkoitus on tukea kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin kuntalainen tarvitsee erityispalveluja alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi. Näitä erityispalveluja ovat vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja tukitoimet sekä kehitysvammaisten henkilöiden osalta erityishuoltolaissa määritellyt palvelut ja tukitoimet.

Yhteystiedot

Mäntsälä – vammaispalvelut

Vammaispoliittinen ohjelma 2015 – 2018

Vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2015-2018.pdf