Kunnan strategia


Kuntalain mukaan jokaisella kunnalla pitää olla oma strategia, jonka mukaan toimintoja kehitetään ja toteutetaan. Pornaisten kunnanvaltuusto linjasi joulukuussa 2017 keskeiset strategiset tavoitteet kunnan kehittämiselle. Tämän jälkeen on laadittu strategiaa toteuttavia elinvoima-, hyvinvointi- sekä talous- ja henkilöstöohjelmia.  Ohjelmatyöhön ovat päättäjien lisäksi osallistuneet seurat ja yhdistykset, kuntalaiset ja kunnan henkilöstö kukin omalla panoksellaan. Valmistelun tulokset on otettu huomioon talousarviota valmisteltaessa.

Pornaisten kuntastrategia, kehittämisohjelmat 2018 – 2020