Kunnan strategia


Kuntalain mukaan jokaisella kunnalla tulee olla oma strategia, jonka mukaan toimintoja kehitetään ja toteutetaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.3.2022 § 4 Pornaisten kuntastrategian, joka ulottuu vuoteen 2030.

Pornaisten kuntastrategia 2022-2030