Vireillä olevat tie- ja katusuunnitelmat


Kartanorinteen asemakaavan laajennuksen katusuunnitelmaehdotukset, nähtävillä 1.7.2022 saakka

Laidunalueen katusuunnitelmaehdotukset

 

Maantien 1494 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Porvoontie – Vähä-Laukkoskentie

Kiertoliittymän esisuunnitelma

Maantien 1494, Koskitien ja Välitien risteysalueen parantaminen.

Kunnantoimiston kohdan esisuunnitelma

Maantien 1494 parantaminen kunnantalon kohdalla.

Hyväksytyt / voimaan tulleet tie- ja katusuunnitelmat


Yhteystiedot


Kaavoitusasiat
Lisätiedot
Tekninen johtaja

040 174 5007