Lapsen hoitaminen kotona


Kotihoidon tukea haetaan Kelasta

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä.

Lisätietoja kotihoidontuen ehdoista, hakemisesta ja määrästä löytyy Kelasta.

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015