Lapsen hoitaminen kotona


Kotihoidon tukea haetaan Kelasta

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä.

Lisätietoja kotihoidontuen ehdoista, hakemisesta ja määrästä löytyy Kelasta.

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Satu Komscha
040 174 5088

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tiina Hallanaro
040 174 5016

Sivistysjohtaja
Jari Wäre
040 174 5015