Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Porvoon Sähköverkko Oy suunnittelee johdon sijoittamista yhteiselle vesialueelle 611-403-876-1 Mäntsälänjoki (Mustijoki) Pornaisissa.

Yleistiedoksianto on nähtävillä 12.1.-8.2.2021.