Ikäihmisten neuvosto


Ikäihmisten neuvosto valvoo ikääntyneen väestön etuja Mäntsälän ja Pornaisten yhteistoiminta-alueella sekä kehittää yhteistyössä eri toimialojen kanssa jo olemassa olevia sekä uusia palveluja ja tukitoimia. Se tuo kunnalliseen päätöksentekoon ikäihmisten näkökulman.

Neuvostossa on 11 varsinaista jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet. Heistä kuusi edustaa Mäntsälän ja kaksi Pornaisten eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä. Kunnanvaltuustoa edustaa kolme jäsentä + varajäsenet. Perusturvalautakunta valitsee ikäihmisten neuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.

Ikäihmisten neuvoston jäsenten yhteystiedot ja pöytäkirjat.

Fysioterapia


Fysioterapia on osa perusterveydenhuoltoon liittyvää kuntoutusta. Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää eri-ikäisten ihmisten liikkumis-, toiminta- ja työkykyä. Toiminnan pääpaino on asiakkaiden omatoimisen liikunnan ja harjoittelun ohjauksessa, motivoinnissa ja seurannassa. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmissä.

Yhteystietoihin tästä.

Muistihoito


Tiedot päivitetty 15.6.2016.

Muistihoitaja

Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin ohjaaminen.

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisen arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä.

Osa muistihäiriöistä voidaan hoitaa ja ajoissa havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa, joten on tärkeää, että kaikki muistihäiriöt tutkitaan viivytyksettä.

Muistiongelmat ilmenevät monella eri tavalla:

  • sovitut tapaamiset saattavat unohtua
  • esineet tuntuvat katoavan
  • tuttujen kodinkoneiden ja puhelimen käyttö on vaikeampaa kuin ennen
  • ongelmanratkaisukyky saattaa heikentyä
  • taloudellisista asioista huolehtiminen tuntuu hankalalta
  • puhuessa oikeiden sanojen löytäminen on vaikeutta
  • uusien asioiden oppiminen on hankalaa
  • aloitekyky on saattanut heikentyä
  • vähänkin vieraammissa paikoissa eksyy

Muistikoordinaattori

Muistikoordinaattori toimii yhteistyössä asiakkaan ja tämän perheen kanssa ja on tukena muistisairauden toteamisen jälkeen.

Antaa tietoa sairaudesta, tuo ammatillista näkökulmaa haasteellisiin arjen tilanteisiin.

Muistikoordinaattori arvioi yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita ja auttaa heitä saamaan riittävää tietoa kulloinkin tarvittavista tukimahdollisuuksista.

Yhteystiedot

Muistihoitaja Maisa Pajunen, puh. 040 314 5070 tai 
sähköposti: maisa.pajunen(at)mantsala.fi

Muistikoordinaattori Eija-Sisko Katajisalo, puh. 040 314 6701 tai
sähköposti: eija-sisko.katajisalo(at)mantsala.fi

Muistihoitajan ja muistikoordinaattorin palvelut ovat maksuttomia.

Vuorohoito


Vuorohoidon järjestämisen tavoitteena on järjestää lyhytaikaista hoitoa tarvitsevan asiakkaan turvallinen hoito, toimintakyvyn ylläpito ja sen tukeminen sekä tukea omaisen jaksamista ja yleensä kotona asumista.

Vuorohoitopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneelle henkilölle, joka tarvitsee säännöllisesti toistuvaa tai tilapäistä hoitopaikkaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi tai asiakkaan hoitamiseen osallistuvan omaisen loman ajaksi.

Vuorohoitoa järjestetään eri yksiköissä Mäntsälässä ja Pornaisissa. Kaikissa vuorohoidon yksiköissä on ympärivuorokautinen hoito.

Lisätietoja palvelusta: 
Palveluohjaaja, puh. 040 314 5741 tai toimipiste: Terveyskeskus, Kivistöntie 14, 
04600 Mäntsälä. 

Tiedot päivitetty 23.11.2015

Eläkeläisten ilmainen kuntosalinkäyttömahdollisuus


Sivistyslautakunta päätti eläkeläisten ilmaisesta kuntosalin käyttömahdollisuudesta. Kuntosalille oikeuttavat kulkukortit voi tulla noutamaan vapaa-aikatoimistosta. Lisätietoja vapaa-aikatoimesta 040 174 5031.

Yhteystiedot