Pornaisten kunnan VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Pornaisten kunnan VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Tervetuloa Pornaisten kunnan verkkosivustolle. Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Pyydämme sinua ystävällisesti lukemaan käyttöehdot huolellisesti.
Ehdot sisältävät tietoa siitä, miten voit käyttää verkkosivuston sisältöä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä evästeitä verkkosivustolla käytetään. Alla viitattaessa ”Pornaisiin” tai ”meihin” viitataan Pornaisten kuntaan. Pornaisten verkkosivustoa ylläpidetään ja nämä käyttöehdot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet
Kaikki oikeudet verkkosivustolla olevaan sisältöön, kuten tekstiin, grafiikkaan, logoihin, kuviin, videoihin, äänitiedostoihin ja ohjelmiin kuuluvat Pornaisille tai Pornaisten kanssa sopimussuhteessa oleville kolmansille osapuolille ja ovat suojattuja Suomen sekä kansainvälisen immateriaalioikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki oikeudet pidätetään.
Verkkosivuston sisältö tarjotaan palveluna ja sitä saa käyttää ainoastaan alla annettujen ehtojen mukaisesti. Lataamalla aineistoa verkkosivustolta hyväksyt ehdot.
Verkkosivuston sisällön luvaton käyttö tai jakelu voi rikkoa tekijänoikeus- ja/tai muuta Suomen tai kansainvälistä lakia ja voi johtaa oikeustoimiin.

Pornaisten logon käyttö
Pornaisten logoa voidaan käyttää ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti tai Pornaisten kunnan kirjallisella suostumuksella. Pornaisten kunnan logon käyttö Pornaisten kunnan tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa tai muiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa edellyttää kirjallista ennakkosuostumusta.

Verkkosivuston sisällön käyttäminen
Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei saa muokata, välittää, kopioida, julkaista, lisensioida, siirtää, myydä tai käyttää minkäänlaiseen muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman Pornaisten kunnan kirjallista ennakkosuostumusta.
Tutustuessasi verkkosivuston sisältöön Pornaisten kunta sallii sinulle mahdollisuuden tehdä tilapäisiä kopioita verkkosivuston sisällöstä, mikäli tarpeen. Saat myös tulostaa verkkosivustolta kohtuullisen määrän sisältöä henkilökohtaiseen käyttöösi ja linkittää verkkosivustollemme. Kaikenlainen muu verkkosivustolla olevan tiedon käyttö on kielletty.
Ottaessasi kopioita verkkosivustolla olevasta tiedosta, et saa muuttaa tietoa tai poistaa siinä olevia tekijänoikeuksia kuvaavia tietoja tai Pornaisten nimeä.

Vastuuvapautuslauseke
Verkkosivustolla oleva tieto on yleistä, eikä sitä tulisi käyttää ainoana perusteena tärkeistä asioista päätettäessä. Työskentelemme jatkuvasti varmistaaksemme, että verkkosivustomme on virheetön ja ajan tasalla. Kuitenkin aina on olemassa riski, että esimerkiksi kirjoitusvirheet, ulkoiset vaikutukset tai tekniset virheet johtavat siihen, että verkkosivustolla on harhaanjohtavaa tietoa. Tämä tarkoittaa, ettei Pornainen voi taata eikä ota vastuuta siitä, että tieto on aina paikkansapitävää, sisällöltään täydellistä ja ajan tasalla.
Mikäli Pornainen tarjoaa linkin kolmannen osapuolen verkkosivustolle, tämän linkin tarkoituksena on ainoastaan avustaa verkkosivuston käyttäjää, eikä Pornainen ota vastuuta tällaisella verkkosivustolla olevan tiedon sisällöstä tai sen virheettömyydestä.

Aineisto käyttäjiltä
Mitään aineistoa tai viestintää, joka on välitetty tai julkaistu tälle verkkosivustolle verkkosivuston ominaisuuksien käytön yhteydessä ei pidetä luottamuksellisena. Pornaisilla on oikeus käyttää tällaista aineistoa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Verkkosivustoa käyttäessäsi et saa antaa mitään sellaista aineistoa tai tietoa, joka on lainvastaista, jota voidaan pitää loukkaavana, joka sisältää markkinointia tai jota voidaan muuten pitää sopimattomana.
Mikäli verkkosivuston kautta meille lähetetty aineisto tai viestintä sisältää henkilötietoja, sovelletaan alla olevassa kohdassa Henkilötietojen käsittely annettuja yksityiskohtia.

Muut ehdot
Pornainen saa milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, päättää näyttää tai poistaa verkkosivustolla olevia julkaisuja ja sisältöä ja/tai sulkea verkkosivuston. Mikäli käyttöehtoja muutetaan, uusi käyttöehtojen versio julkaistaan verkkosivustolla. Tästä syystä pyydämme, että tarkistat aina ehtojen ajan tasalla olevan version.

Henkilötietojen käsittely
Yksityisyytesi on meille tärkeää ja pyrimme pitämään suojan tason korkealla kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan EU:n/ETA:n alueella toukokuusta 2018 alkaen*.
Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Pornaisten kunta tai muu rekisterinpitäjäksi määritetty yhtiö on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä alla kuvatusti. Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä tiedoista tai haluat käyttää mitään alla esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa Yhteydenotto kuvatulla tavalla.
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
Termi ”henkilötieto” viittaa tietoon, joka on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun yksilönä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, kuva, henkilötunnus, yhteystiedot, kilpailuihin osallistumiset, tehdyt valinnat, käyttäytyminen tai IP-osoite. Henkilötietojen käsittely viittaa kaikkiin meidän tai palkkaamamme kolmannen osapuolen henkilötiedoille suorittamiin toimenpiteisiin, kuten niiden keräämiseen, rekisteröintiin ja säilyttämiseen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan tiettyjä nimenomaisesti määritettyjä tarkoituksia varten, eikä niitä saada myöhemmin käsitellä mitään sellaista tarkoitusta varten, joka ylittää nämä määritetyt tarkoitukset.
Pornaisten kunnassa käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja yksinomaan hallinnoidaksemme sinulta saatuja tiedusteluja tai kanssasi tehtyjä sopimuksia, sekä tarjotaksemme tietoa tai palveluita tällaisiin tiedusteluihin ja sopimuksiin liittyen.

Käsittelyn oikeudellinen peruste ja säilyttämisaika
Pornainen käsittelee henkilötietojasi vain kun se on tarpeellista sopimuksen solmimiseksi kanssasi tai Pornaisten kunnan muun laillisen ja oikeutetun edun toteuttamiseksi, kuten voidaksemme markkinoida itseämme verkkosivustomme kävijöille sekä kehittää verkkosivustoamme tai tuotteittamme ja/tai palveluitamme. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka soveltuvan lainsäädännön mukaan edellyttää suostumustasi, hankimme suostumuksesi ennen tällaisen käsittelyn aloittamista.
Tieto, jonka keräämme yllä olevan mukaisesti, poistetaan sen jälkeen, kun käsittelemisen tarkoitukset on täytetty.

Turvallisuus henkilötietojen suojaamiseksi
Pornainen on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet suojatakseen henkilötietosi luvattomalta pääsyltä, muuntamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä.

Rajoitukset henkilötietojen luovuttamiseen
Puolestamme henkilötietoja käsittelevien yhtiöiden on aina allekirjoitettava kanssamme sopimus, jotta voimme varmistaa asianmukaisen turvallisuustason henkilötiedoillesi myös kumppaniemme kanssa.

Ulkoiset linkit
Näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja sovelletaan sellaiseen sinua koskevaan tietoon, jota Pornainen käsittelee verkkosivustomme hallinnoimiseksi. Verkkosivustomme voi ajoittain sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille tai palveluihin, joita me emme hallinnoi. Mikäli seuraat linkkiä ulkoiselle verkkosivustolle, sinua kehotetaan tarkistamaan ne henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja evästeitä koskevat tiedot, joita sovelletaan kyseiseen verkkosivustoon.

Oikeutesi
Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan olet tietosuojalainsäädännön sallimassa laajuudessa oikeutettu milloin tahansa:
– Saamaan tietoosi ne henkilötiedot, joita sinusta käsitellään
– Saamaan virheelliset henkilötiedot korjattua
– Pyytämään, että Pornaisten kunta lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa ne
– Pyytämään, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan
– Käyttämään oikeuttasi tietojen siirtämiseen
– Peruuttamaan suostumuksesi tiettyyn käsittelyyn liittyen (silloin, kun tällainen suostumus on hankittu)
– Vastustamaan henkilötietojen käsittelyä.
– Mikäli haluat käyttää mitään yllä esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä alla kohdassa Yhteydenotto kuvatulla tavalla.
Olet myös oikeutettu milloin tahansa tekemään valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Yhteystiedot
Pornaisten kunta on käsittelemiensä henkilötietojesi osalta rekisterinpitäjä. Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat tietoa ja yhteystiedot tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen kunta@pornainen.fi .
Sosiaalisen median sivustot
Verkkosivustolle on ajoittain upotettu sisältöä ja sosiaalisten medioiden jakamistyökaluja. Nämä välittäjät voivat siten käyttää evästeitä Närhen verkkosivustolla. Pornaisten kunnalla ei ole pääsyä ja hallintaa näihin evästeisiin tai niiden keräämään tietoon. Saadaksesi tarkempia tietoja tällaisista evästeistä sekä siitä, miten voit kieltäytyä evästeiden vastaanottamisesta, sinun tulee tutustua kolmansien osapuolten verkkosivustoihin.

Pornaisten kunnan REKISTERISELOSTE

Rekisteri
Pornaisten kunta asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä
Pornaisten kunta
0130095-3
Kirkkotie 176
07170 Pornainen
puh: 019 529 4500

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
email: kunta@pornainen.fi
puh: 019 5294 500 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Pornaisten kunta käyttää asiakasrekisteriä rekisterinpitäjän käyttämien asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Tietoja käytetään myös asiakkaiden analysointiin ja profilointiin rekisterinpitäjän liiketoiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Oikeutettu etu
Rekisterin tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun markkinoida ja tarjota tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:
– Asiakaspalautteen kerääminen
– Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi
– Asuntoihin ja muihin tiloihin liittyvien korjaustoimenpiteiden koordinointi ja suorittaminen
Rekisteröitävät tiedot
Markkinointi- ja yhteydenottoluvan antaneilta rekisterinpitäjän kanssa yhteistyötä tekeviltä asiakkailta tai potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot
– Sivustokäyttäytyminen
– Analyysi ja profiilitiedot
– Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta muun muassa tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan muun muassa mahdollisten tarjouskilpailuiden sekä muiden kontaktien yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.
Siirrosta, luovuttamisesta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa olevan asiakkaan toimipaikka ole EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa rekisterinpitäjän osoitteessa. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu.
Sähköisessä muodossa rekisterissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:
– Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
– Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
– Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
– Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
– Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
– Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
– Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
– Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
– Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Henkilötietojen säilytysajat
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.