AVI kuuluttaa: sillan rakentaminen Mustijoen yli ja nykyisen sillan purkaminen, Lahantie

Kuulutus

Kuulutus, päätös ja  muutoksenhakuohjeet ovat nähtävissä aluehallintoviraston verkkosivuilla