Haemme ruoka- ja siivouspalveluista vastaavaa palvelupäällikköä vakituiseen työsuhteeseen PORNAISIIN

 Julkaistu 25.7.2022, haku päättyy 12.8.2022 klo 12.00

 Pornainen on Keski-Uudellamaalla sijaitseva yli 5000 asukkaan vireä kunta. Kuntamme jakautuu kolmeen kyläkeskukseen, joissa toimivat mm. koulut. Lisäksi kunnassa on hallinnollisia rakennuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon (sote)-kiinteistöjä sekä vuokrattuja kiinteistöjä, joiden ylläpidosta kuntakehitystoimiala vastaa. Ruoka- ja siivouspalvelut tuotetaan kouluille omana palveluna ja sote-puolella sopimuspohjaisesti. Päivittäin valmistetaan noin 950 ruoka-annosta ja siivotaan noin 12 kohteessa.

Tehtävän vapautuessa haemme henkilöä, joka vastaa kuntakehitystoimialan ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstön työnjohdosta, hankittavien palveluiden koordinoinnista ja valvonnasta sekä talouden suunnittelusta ja toteutuksesta omalla vastuualueellaan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ruokapalveluiden ja siivoustyön menetelmien tuntemusta, kokemusta esimiestehtävistä sekä hyviä valmentavia vuorovaikutustaitoja niin suullisesti kuin kirjallisesti suomen kielellä. Talousasioiden ja -ohjelmien tuntemus täydentää osaamista. Tiivistä yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.

Tutkintosi on vähintään ruokapalveluiden tai siivouspalveluiden alan soveltuva tutkinto tai vastaava. Esimies- tai johtamistaidon tutkinto katsotaan eduksi.

Tietotekniset valmiudet edellyttävät Office365- työympäristön tuntemista sekä pilvipalveluiden käytön hallintaa (ruoka- ja siivouspalveluohjelmistot, kunnan käytössä olevat sähköiset järjestelmät).

Työssä edellytetään omaa autoa.

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikön hakukirje

Palkkaus määräytyy Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Työssä noudatetaan 6 kuukauden mittaista koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen johtaja Antti Ikonen puh. 040 174 5007 tai antti.ikonen@pornainen.fi

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi CV:n kanssa viimeistään 12.8.2022 kello 12 mennessä sähköpostilla: kunta@pornainen.fi

tai Pornaisten kunta, PL 21 (Kirkkotie 176) 07171 PORNAINEN