Haettavana koulukuraattorin tehtävä ajalle 21.10.2019 – 30.6.2020. Koulukuraattori vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitetun kuraattoritoiminnan toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Työhön kuuluu mm. yksilö- ja ryhmäohjausta ja moniammatillista yhteistyötä. Pornaisten kunnassa on 3 koulua, joissa on yhteensä n. 800 oppilasta. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Hakuaika päättyy 25.9.2019 klo 16.00. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen toimitetaan osoitteella: Pornaisten kunta, PL 21 (Kirkkotie 176), 07171 Pornainen tai kunta(at)pornainen.fi.
Kuoreen/aihekenttään merkintä: Hakemus koulukuraattorin tehtävään.

Hakijoiden tulee varautua siihen, että haastattelut järjestetään viikolla 40.

Lisätietoja tehtävästä: sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015 tai koulukuraattori Tanja Toiviainen, puh. 040 736 8544.

Hakuilmoitus