Haettavana laaja-alaisen erityisopettajan virka 1.8.2023 alkaen

Haemme erityisopetustiimiin laaja-alaista erityisopettajaa. Toteutamme koulussamme yhteis- ja samanaikaisopetusta sekä joustavia ryhmäjärjestelyjä, joissa laaja-alaisen erityisopettajan rooli on merkittävä. Yleisopetuksen ryhmäkoot ovat maltilliset ja oppimisen tukea järjestetään myös pienryhmissä.

Opettaja toimii koulun hyvinvointitiimin jäsenenä ja halutessaan jäsenenä koulun yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. Työskentely erilaisissa verkostoissa edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Pornaisten kunnassa henkilöstöä kannustetaan kouluttautumiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus työnohjaukseen.

Tehtävän palkkaus OVTES:n mukaisesti, opetusvelvollisuus 24 vvt. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 3. luvun 8§ mukaisesti. Pornaisten kunta maksaa erityisopettajille 75 € korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa.

Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 14.6.2002/504 3§:n edellyttämä rikosrekisteriote sekä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävässä aloittamistaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja virasta kertoo rehtori Lea Backman (p. 040 174 5085). Sähköpostilla lähetettyihin kysymyksiin saa vastauksen osoitteesta: lea.backman(at)edu.pornainen.fi.

Hakemukset tulee osoittaa rehtorille ja lähettää 3.2.2023 klo 12.00 mennessä osoitteella Pornaisten Yhtenäiskoulu, Koulutie 4, 07170 Pornainen tai yllä mainittuun sähköpostiin. Hakemukseen tulee liittää pätevyyttä osoittavat opinto-ja tutkintotodistukset sekä työtodistukset.