Haettavana maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan työsuhde (hakua jatkettu)

Haemme henkilöä, joka vastaa suunnittelutarve- ja poikkeamislupia koskevasta asiakaspalvelusta maaseutu- ja kyläalueiden osalta sekä osallistuu kunnan lausuntojen valmisteluun. Kyseinen henkilö
osallistuu yhdessä kunnanjohtajan ja teknisen johtajan kanssa asemakaavatöiden konsulttiohjaukseen ja vastaa kunnan paikkatiedon kehittämisestä.

Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan huomioon.

Hakuaika päättyy 26.4.2021 klo 12.00.

Hakuilmoitus