Hyötinmäen Panimokuja, asemakaavan muutos, ehdotusvaiheen kuuleminen

Asemakaavaehdotus on nähtävänä 1.6. – 1.7.2022. Mahdollinen muistutus tulee toimittaa 1.7.2022 klo 16.00 mennessä.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Muistutuslomake