Keusoten yhtymähallitus päätti käynnistää yt-neuvottelut hallintohenkilöstön lomauttamiseksi

Keski-Uudenmaan soten (Keusote) yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 22.6. käynnistää yt-neuvottelut kuntayhtymän hallinnollisissa tehtävissä olevien lomauttamiseksi 14 vuorokaudeksi vuoden 2021 syksyllä. Yt-neuvottelujen tavoitteena ei ole henkilöstön irtisanominen.

Lomauttaminen tuo talousarviokaudelle 1,3 Me kertaluonteisen säästön, joka on kuitenkin vain osa tarvittavista lisäsopeutustoimista. Tämän lisäksi yhtymähallitus päätti 1,9 Me pysyvistä lisätuottavuustavoitteista kohdentuen jo vuodelle 2021.

Keusoten talousarvio on n. 625 Me, josta erikoissairaanhoidon osuus on n. 250 Me. Toukokuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän oman toiminnan tilinpäätösennuste ylittää talousarvion 39,0 Me, josta koronakustannusten osuus on n. 29 Me. Vuoden 2021 tuottavuusohjelman säästötavoite on 12 Me, josta ennusteen mukaan saavutetaan n. 7 Me.

Vuoteen 2019 verrattuna palvelujen kysyntä on Keusotessa kasvanut noin 25 %, joista vain 10 % liittyy koronaan.

– Ylittyvän tilinpäätösennusteen takia oli ryhdyttävä toimenpiteisiin. Kuntien talous ei enää kestä ennusteen mukaista kustannusten kasvua. Kunnissa on jouduttu nostamaan veroja sekä lomauttamaan ja jopa irtisanomaan työntekijöitä taloudellisista syistä. Myös Keusoten on hillittävä menojaan sekä kehitettävä palveluja entistä kustannustehokkaimmiksi. Ikäviä, mutta pakollisia toimenpiteitä, toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Annika Kokko.

Henkilöstön veto- ja pitovoimaa halutaan parantaa

Kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden haasteisiin kehittämällä pitovoimatekijöitä. Kuntayhtymän henkilöstöltä ja heidän edustajiltaan kerätyn tiedon perusteella tärkeimmiksi pitovoimatekijöiksi muodostuivat kilpailukykyinen palkka, riittävät henkilöstöresurssit, työaikoihin vaikuttaminen ja työterveyshuollon laajentaminen sairaanhoidon palveluihin.

Yhtymähallitus päätti 1,5 Me lisämäärärahan kohdentamisesta palkkaharmonisointiin. Lisäksi nykyisiä työterveyshuollon palveluita laajennetaan 1.1.22 alkaen sairaanhoitopalveluihin.

Kuntayhtymä valmistautuu hyvinvointialueiden perustamiseen

Soteuudistuksen lainsäädännön oletetaan tulevan voimaan 1.7.21. Lakiesityksen myötä Keski-Uudenmaan sote jatkaa sotepalvelujen kehitystyötään kohti todennäköisesti vuonna 2023 aloittavaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Yhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymän jäsenkunnille ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle, että yhtymähallitus asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelemaan hyvinvointialueen käynnistymistä. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Kunnat sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nimeävät jäsenet väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 11.8.2021 mennessä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä nimettiin virkamiehet valmistelutoimielimeen, ja kuntayhtymän johtaja toimii valmistelutoimielimen puheenjohtajana. Mikäli hyvinvointialueuudistusta koskevaa lainsäädäntöä ei hyväksytä eduskunnassa, väliaikaista valmistelutoimielintä ei aseteta.

Lisätiedot:

  • yhtymähallituksen puheenjohtaja, Annika Kokko, kokko@kansio.fi, p. 044 273 1967
  • kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi, p. 040 182 5797