Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 22.2.2021 klo 18.30, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 26.2.2021.