Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 22.6.2020 klo 18.00, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 26.6.2020.