Yksinyrittäjät ovat voineet hakea 2000 euron toimintatukea kunnalta. Toimintatukea myönnetään niille yrittäjille, joilla Koronapandemia on leikannut merkittävän osan yritystulosta ja tukea myönnetään 16.3 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.

Hakemuskanava avautui 15.4.2020. Hakemuksia on tullut 30.4.2020 mennessä 30 kappaletta. Kaikki tulleet hakemukset on käsitelty. Myönteinen tukipäätös on tehty 20 hakijalle. Seitsemälle hakijalle on tehty kielteinen päätös. Kielteisen päätöksen perusteena on ollut suurimmassa osassa hakijoita virheellinen kotikunta, joiden osalta hakijaa on ohjattu hakemaan tukea omasta kotikunnastaan. Muutama kielteinen päätös on tehty sillä perusteella, että yritystoiminnan päätoimisuuden kriteerit eivät ole täyttyneet.

Haku on auki 30.9.2020 saakka. Hakemusohjeet ja linkki sähköiseen hakemukseen löytyy Keuken sivuilta kohdasta: https://www.keuke.fi/ajankohtaista/yksinyrittajatuki/